Ohita valikko
ilmakuva

Kauppatorin suunnittelukilpailu

Kauppatorin suunnittelukilpailu on ratkennut!

Vaasan kauppatorin suunnittelukilpailun voittajaksi julistettiin 26.10. Loci maisema-arkkitehdit–Ramboll–Valoa -työryhmän ehdotus Vaasan Helmi. Voittajaehdotus esittelee torin aktiivisena ja viihtyisänä kaupunkilaisten olohuoneena. Palkintolautakunta päätti antaa myös kunniamaininnan ehdotukselle ”Palimpsest” rohkeasti nykyisestä poikkeavasta ja taiteellisesta ratkaisusta. Ehdotuksen on tehnyt työryhmä MASU Planning. Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen. Bygdens torg. Seudun tori -työn takana oli työryhmä Funkia ja Hemmahamn suunnitelman laati VSU maisema-arkkitehdit Oy. Seuraavaksi voittajatyöryhmän kanssa edetään jatkosuunnitteluun, jossa otetaan huomioon mm. palkintolautakunnan suositukset. Ehdotus voisi jatkosuunnittelun jälkeen toteutua vuosina 2024-2025, jos rahoitus myönnetään.

Voittaneessa Vaasan Helmi –ehdotuksessa perusajatuksena on kehittää torin reunoja aktiivisiksi virkistys- ja oleskelualueiksi, jotka tuottavat kauppatorille lisäarvoa. Palkintolautakunnan mukaan Vaasan Helmi on kokonaisuudessaan vakuuttava ja vastaa kilpailuehdotuksista parhaiten asetettuihin tavoitteisiin.

Vaasalaiset saivat äänestää omaa suosikkiaan neljän finaaliehdotuksen joukosta heinä-elokuussa. Ääniä saatiin verkkokyselyllä yhteensä 306, joista 41 % annettiin voittajaehdotus Vaasan Helmelle, 32% ehdotus Palimpsestille, 16% ehdotus Hemmahamnille ja 11% ehdotus Seudun torille.

Asukkaat kommentoivat Vaasan Helmi –ehdotusta mm. näin:

  • Meriteema sopii täydellisesti Vaasan imagoon. Se on suunnitelmista esteettisin ja tunnelmallisin ja toisi siten torille viihtyvyyttä ja kulttuurillista arvoa.
  • Saariston tuominen kaupunkiin. Monikäyttöisyys. Yhdistelmä perinteistä avaraa toria ja pienempiä sopukoita. Kutsuva, lämmin, valoisa.
  • Suunnitelma kaikista neljästä selkein. Suunnittelussa otettu hienosti huomioon Vaasalle ominaisia asioita. Perinteitä vaalittu ja samalla tuotu modernisuutta mukaan. Iso plussa valaistuksen huomioimisesta.

Alta voit tutustua arvostelupöytäkirjaan, josta selviää mm. palkintolautakunnan arvosteluperusteet ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi:

Arvostelupöytäkirja

 

Vaasan kauppatorin suunnittelukilpailun kilpailuaika on päättynyt. Tutustu kilpailuun valittujen työryhmien kilpailutöihin oheisista linkeistä.

Bygdens torg. Seudun tori.

Vaasan Helmi

Palimpsest

Hemmahamn

 

Kilpailuun ilmoittautui 12 korkeatasoista työryhmää. Heistä kilpailuun kutsutaan:

  •  Funkia
  •  Loci maisema-arkkitehdit – Ramboll – Valoa
  •  MASU Planning
  •  VSU maisema-arkkitehdit Oy

Onnea kilpailuun!

 

Vaasan kaupunki järjestää yhteistyössä Suomen maisema-arkkitehtiliiton kanssa suunnittelukilpailun Vaasan kauppatorille ja sen lähiympäristöön. Suunnittelun pääpaino on kauppatorin yleissuunnittelussa. Lisäksi kävelykeskustan alueelle kaivataan torin suunnitelmaa tukevia yleissuunnitelmatasoisia ratkaisuesityksiä. Kauppapuistikolle torin pohjoispuolelta Hietasaarenkatuun saakka sekä Vaasanpuistikon ja Kauppapuistikon risteysalueelle toivotaan ideatasoisia suunnitelmia, jotka parantavat kävelykeskustan viihtyisyyttä ja saavutettavuutta.

Suunnittelukilpailun tavoitteena on saavuttaa alueen toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävä, kaupunkikuvallisesti ja maisema-arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu, joka on käytettävissä hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi. Ratkaisun tulee tukea keskustan kulttuurihistoriallisia arvoja ja elinvoimaisuutta sekä lisätä kaupunkiympäristön monimuotoisuutta. Keskeistä on myös huomioida alueen esteettömyys ja lapsiystävällisyys.

Kilpailuun ilmoittautuminen on avoin julkisen ulkotilan suunnitteluun perehtyneille moniammatillisille työryhmille. Ilmoittautumismenettely ja kilpailijoiden valintaperusteet on esitetty hankintailmoituksessa, joka julkaistaan 11.3.2022 Tarjouspalvelu.fi -portaalissa, osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/teese. Palkintolautakunta valitsee kilpailuun kutsuttavat neljä työryhmää ilmoittautuneiden joukosta. Jokaiselle työryhmälle maksetaan 20 000 euron suunnittelupalkkio. Ensisijainen tarkoitus on, että kilpailun voittanut työryhmä laatii alueen jatkosuunnitelman.

Kilpailuohjelma

Ilmoittautumisvaiheen liitteet

Ilmoittautumisvaiheen kysymyksiä ja vastauksia 22.3.2022

Palkintolautakunnan pöytäkirja

Kilpailuun liittyvät linkit:

Aikataulu

Kilpailuohjelma julkaistaan Tarjouspalvelu.fi -portaalissa viikolla 10, osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/teese

Kilpailua koskevat kysymykset tulee jättää Tarjouspalvelu –portaaliin 17.3. klo 15:00 mennessä. Kysymyksiin vastataan 22.3. mennessä.

Työryhmät voivat ilmoittautua kilpailuun 29.3. asti.

Kilpailijat valitaan 6.4. mennessä.

Kilpailuaika päättyy ja kilpailutyöt toimitetaan 8.7. klo 15:00 mennessä.

Suunnitelmat ovat yleisön kommentoitavana heinä-elokuun 2022 aikana.

Voittaja valitaan vuoden 2022 syksyn aikana.