Förbigå menyn

Välmående och kompetenta Vasa -temaprogrammet

Visionen för temaprogrammet Välmående och kompetenta Vasa är att Vasa är Finlands lyckligaste stad.

Vi vill se till att alla mår bra och möjliggöra för alla en fungerande vardag där basservicen är högklassig, miljön trygg och trivsam och där alla hittar sin egen plats både vad gäller utbildning och på fritiden. Det ska vara lätt att vara lycklig i Vasa.

Allmänt om temaprogrammen:

 • I temaprogrammen sammanställs och beskrivs tväradministrativt de viktigaste åtgärderna för verkställandet av strategin med anknytande ansvar, tidtabeller och mätare.
 • Ansvarig för respektive temaprogram är en styrgrupp som samlas regelbundet.

Det har valts ut tre mål för temaprogrammet Välmående och kompetenta Vasa:

 1. Lyckliga och välmående invånare
 2. Koncentration av inhemska och internationella sakkunniga
 3. Kundorienterad samarbetsmodell för välfärden

Åtgärderna i temaprogrammet per målsättning:

1. Lyckliga och välmående invånare

 • Utveckla lågtröskel och förebyggande service
 • Främja välfärden genom de verksamheter som blir kvar hos staden
 • Genomföra kultur- och idrottsprogrammet
 • Göra staden mera levande och trivsam
 • Förstärka delaktigheten och jämlikheten
 • Vidta ågärderna i modellen Barnvänlig kommun

2. Koncentration av inhemska och internationella sakkunniga

 • Förstärka en internationell utbildningsstig
 • Möjliggöra att universitetet växer till sig på nya branscher
 • Främja internationalisering
 • Utveckla och effektivera kompletterande och specialiserande utbildningar
 • Öka praktikplatserna och utveckla praktikprogram
 • Stärka högskolesamarbetet
 • Kompetens och projekt inom energibranschen och grön övergång

3. Kundorienterad samarbetsmodell för välfärden

 • Bygga ekosystem för välfärden, samordna välfärden
 • Intressebevakning i välfärdssystemsreformen
 • Utforma koncept för en gemensam kundservicedisk

Sammansättning av styrgruppen för temaprogrammet

Tjänsteinnehavare:

 • Bildningsdirektör Christina Knookala, ordförande
 • Välfärdsdirektör Virve Flinkkilä
 • Vamia rektor Åsa Stenbacka
 • Skoldirektör Kari Nummela
 • Controller Henry Niemi, sekreterare

Förtroendevalda:

 • Hans Frantz / Eva-Maria Strömsholm
 • Anne-Marie Viinamäki / Marko Heinonen
 • Tuija Kivioja / Antonio Teca
 • Harri Moisio / Mai-Gret Axell

Representerar av intressentgrupper:

 • Pia-Maria Sjöström / Jim Eriksson, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
 • Sanna Eronen, VAMK
 • Minna Huhta, Vaasan seudun Areenat kuntayhtymä:

Mätare

 • Lyckokänsla (medelvärde)
 • Gini-koefficienten
 • Gatutryggetsindex
 • Antal studerande
 • Ungdomsarbetslöshet
 • Barn med svag fysiska funktionsförmåga

Ta kontakt