Ohita valikko

Vihertehokkuus

Vaasan kaavoituksessa on otettu käyttöön vihertehokkuusmenetelmä (viherkerroinmenetelmä). Menetelmän tarkoituksena on varmistaa, että kaupunkirakenteessa säilyy tarpeeksi vettä läpäiseviä pintoja ja kasvillisuutta. Kasvillisuus mm. vähentää tulvariskiä, sitoo hiilidioksidia, parantaa ilmanlaatua sekä lisää kaupunkitilan viihtyisyyttä ja positiivisia terveysvaikutuksia. Vettä läpäisevät pinnat mahdollistavat veden luonnollisen kiertokulun kaupunkiympäristössä ja auttavat näin mm. hulevesitulvien ehkäisyssä.

Viherkerroinmenetelmässä on määritelty erilaisille kasvillisuuteen ja hulevesien hallintaan liittyville elementeille, kuten puille ja läpäiseville pinnoille, numeeriset kertoimet, joiden perusteella voidaan laskea alueen vihertehokkuus. Kaava-alueilla, joilla menetelmä on käytössä, tonteille tai kortteleille on asetettu vihertehokkuuden vähimmäisarvot, joiden tulee täyttyä. Menetelmä on joustava ja mahdollistaa erilaiset, kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivat ratkaisut, joilla saavutetaan alueelle asetettu minimiarvo.

Ensimmäinen kaava-alue, jossa vihertehokkuusmenetelmää on Vaasassa käytetty, on Ravilaakson asemakaava-alue (ak1079).