Ohita valikko
ilmakuva

Kaavoituksen maksut

Asemakaavat

Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan, jos asemakaava tai
asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu
maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä
kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Erityisen
vaativissa hankkeissa voidaan kaavoituskustannukset periä toteutuneen
mukaan, tästä sovitaan kaavoituksen käynnistämissopimuksessa. Maksua
voidaan vastaavasti alentaa maksimissaan 20 % mikäli kaava edistää
rakennussuojelua.

MAKSULUOKKA KAAVOITUSTYÖNKUVAUS MAKSU
I LUOKKA Vähäinen, korkeintaan kahta omakotitonttia tai vastaavaa koskeva kaava ja
tai kaavamuutos. Pääsääntöisesti suunnittelualueen rajautuminen yhden
tontin alueelle ja sen sisäisiin järjestelyihin. Rakennusoikeuden lisäys alle
500 km2. Kaavalla ei saa olla vähäistä surempaa vaikutusta elinympäristöön,
luontoon- ja kasvillisuuteen, yhdyskuntaan, kaupunkikuvaan ja
elinkeinoelämään. Taksaa voidaan korottaa hankkeen vaativuuden johdosta.
1900 e – 2500 e
+ kuulemiskustannukset
+ selvityskustannukset
II LUOKKA Vaikutuksiltaan vähäinen asuinkerrostalotontin tai vaikutuksiltaan vähäinen
rivitalotontin asemakaava sekä useita omakotitontteja käsittävät
asemakaavat kokonaisrakennusoikeuden lisäyksen ollessa alle 700 k-m2.
Vaikutuksiltaan vähäinen, yhtä tonttia koskeva liiketontin tai
teollisuustontin tai julkisen rakennuksen asemakaava, jossa
rakennusoikeuden lisäys on alle 700 k-m2.
4500 e
+ kuulemiskustannukset
+ selvityskustannukset
III LUOKKA Suurempi kaava ja tai kaavamuutos, joka edellyttää laajempaa suunnittelua
tai selvitystä ja tai vaativaa kaupunkikuvallista tarkastelua sekä eri
suunnittelualojen ja viranomaisten yhteistyötä. Esimerkiksi huomattava
rakennusoikeuden lisäys, kaupunkikuvan kannalta keskeinen sijainti,
vaativaa vaikutusten arviointia koskeavat kaavat, käyttötarkoituksen
merkittävä muutos yms. kaavahankkeet, joilla on selvästi havaittavia
välittömiä tai välillisiä vaikutuksia.
8000 e
+ kuulemiskustannukset
+ selvityskustannukset
IV LUOKKA Laaja ja vaativa kaava ja tai kaavamuutos. Kaavatyö edellyttää laajaa
suunnittelua ja vaativaa kaupunkikuvallista tarkastelua sekä eri
suunnittelualojen ja viranomaisten yhteistyötä. Maksuluokkaan kuuluvat
erityisen suuritöiset hankkeet, esim. suuret kaupalliset hankkeet ja muut
suuret hankkeet. Kaavatyöhön liittyy erillisiä selvityksiä. Taksaa voidaan korottaa hankkeen erityisen vaativuuden johdosta.
11 000 -18 000 e
+ kuulemiskustannukset
+ selvityskustannukset
ASEMAKAAVAHAKEMUKSEN
PERUMINEN
Hakijan peruessa asemakaavaa tai asemakaavan muutosta koskevan
hakemuksen, peritään hakijalta kaavan laatimisvaiheen mukaiset
kustannukset.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja alustava asemakaavaluonnos
    laadittu = 50 % kustannuksista.
  • Valmisteluvaiheen kuuleminen luonnoksen perusteella on suoritettu = 75% kustannuksista.
  • Kaavaehdotus laadittu = 100 % kustannuksista.
+ kuulemiskustannukset
+ selvityskustannukset

 

 

 

Kuulemiskustannukset

KUULEMISKUSTANNUKSET Kuulutuskustannukset laskutetaan toteuteneen mukaan. Peruskaavassa on
yhteensä 6-8 kuulutusta (Ilkka-Pohjalainen ja Vasabladet), joista yhden
kuulutuksen hinta on noin 520 euroa.
Toteutuneen mukaan
NAAPURIKUULEMINEN Mikäli kaupunki kuulee naapurit, laskutetaan 100 euroa / naapuri. 100 e / naapuri. Kattohinta 500 e
SELVITYSKUSTANNUKSET Selvityskustannukset laskutetaan toteutuneen mukaan ja tai
tuntihintaveloituksena 75 e / tunti mukana olevien maanomistajien kesken
jyvitettynä.
Toteutuneen mukaan ja
tai 75 e / tunti

Ranta-asemakaavat

MRL 74 § mukaisesti maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa
koskevan kaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle.
Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kaupunkiin.
Maanomistajan konsultti laatii kaavan ja selvitykset asiakkaan laskuun.
Kaupunki laskuttaa ranta-asemakaavaprosessin hallintokulut, lisäksi
kiinteistötoimen kartan hyväksymiseen liittyvien tehtävien suorittamisessa
käytetään kustannusten määrittämisessä
kiinteistötoimimitusmaksutaksassa määriteltyjä työaika- ja
yleiskustannuskorvauksiin perustuvia veloitushintoja.
Kaavoitus perii ranta-asemakaavan hallintokuluina alla olevan taulukon
mukaiset maksut, kaavoituksen maksu sisältää kaavan tallennuksen
kaupungin järjestelmiin. Ulkoiset ilmoituskustannukset laskutetaan
toteutuneen mukaan.

RANTA-ASEMAKAAVAT, PIENET Pienet ranta-asemakaavat ja – muutokset 950 e
+ kuulemiskustannukset
RANTA-ASEMAKAAVAT,
KESKIKOKOISET
Keskikokoiset (5-20 rakennuspaikkaa) uudiskaavat ja periaattellisesti
merkittävät ja työllistävät muutokset
1650 e
+ kuulemiskustannukset
RANTA-ASEMAKAAVAT, SUUREHKOT Suurehkot uudiskaavat 2000 e
+ kuulemiskustannukset

Poikkeusluvat ja suunnittelutarveratkaisut

 

POIKKEUSLUVAT ( MRL 171§) Erityistapauksissa lupamaksua voidaan korottaa esim. merkittävä
kerrosalan lisäys tai luvan käsittely vaatii laajempia selvityksiä. Kielteisestä
päätöksestä veloitetaan 50 % lupamaksusta. Mikäli hakija vetää
hakemuksen pois ennen päätöstä, veloitetaan jo tehdystä valmistelusta 50
% lupamaksusta. Kuulutukset ja kaupungin suorittamat naapurikuulemiset
veloitetaan toteutuneen mukaan vaikka päätös olisi kielteinen tai mikäli
hakija vetää hakemuksensa pois.
730 e – 2700 e
+ kuulemiskustannukset
+ selvityskustannukset
SUUNNITTELUTARVERATKAISUT
(MRL 137§)
Erityistapauksissa lupamaksua voidaan korottaa esim. merkittävä
kerrosalan lisäys tai luvan käsittely vaatii laajempia selvityksiä. Kielteisestä
päätöksestä veloitetaan 50 % lupamaksusta. Mikäli hakija vetää
hakemuksen pois ennen päätöstä, veloitetaan jo tehdystä valmistelusta 50
% lupamaksusta. Kuulutukset ja kaupungin suorittamat naapurikuulemiset
veloitetaan toteutuneen mukaan vaikka päätös olisi kielteinen tai mikäli
hakija vetää hakemuksensa pois.
560 e – 1700 e
+ kuulemiskustannukset
+ selvityskustannukset

Maisematyöluvat

MAISEMATYÖLUVAT (MRL 128§) Usean puun kaataminen tai suurehko maanrakennustyö 300 e
+ kuulemiskustannukset
+ selvityskustannukset
Yksittäisen/yksittäisten puiden kaataminen tai pieni maisemaa muokkaava maanrakennustyö 195 e
+ kuulemiskustannukset
+ selvityskustannukset
Metsän kaato tai metsän kaato tai merkittävä maanrakennustyö 400 e
+ kuulemiskustannukset
+ selvityskustannukset

Yksityiselle annettavat viranomaislausunnot

160 e

Erilliset / Muut viranhaltijapäätökset

160€

Tulosteet

Mustavalkoinen A4 1-5 sivua 0 e
Mustavalkoinen A4 6 – sivusta eteenpäin 8.80 e   (sis. ALV)
Mustavalkoinen A3 1-5 sivua 0 e
Mustavalkoinen A3 6 – sivusta eteenpäin 10.80 e (sis. ALV)
Mustavalkoinen A2 16.00 e (sis. ALV)
Mustavalkoinen A1 16.70 e (sis. ALV)
Mustavalkoinen AO 26.80 e (sis. ALV)
Värillinen A4 1-5 sivua 0 e
Värillinen A4 6-sivusta eteenpäin 14.00 e (sis. ALV)
Värillinen A3 1-5 sivua 0 e
Värillinen A3 6 – sivusta eteenpäin 16.00 e (sis ALV)
Värillinen A2 16.80 e (sis. ALV)
Värillinen A1 32.00 e (sis. ALV)
Värillinen A0 53.00 e (sis. ALV)
Sähköpostilla toimitetttevat muokatut asemakaavakarttojen kopiot 18 e
Sähköpostilla toimitetttevat muokatut asemakaavakarttojen kopiot,
pakettihinta 1-5 sivua
35 e

Laskutuslisä

5,20€