Ohita valikko

Onkilahden yhtenäiskoulu (ak1140)

Asemakaava koskee Laivakadun, Myllykadun ja Vuorikadun rajaamaa koulutonttia. Kaavatyössä tutkitaan Onkilahden yhtenäiskoulun ja Kuula-opiston tilatarpeita ja kiinteistön täydennysrakentamismahdollisuuksia. Asemakaavoitus käynnistyy vuoden 2024 lopulla. 

  1. Vireille

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Valmistelija