Förbigå menyn

Onkilahden yhtenäiskoulu (ak1140)

Detaljplanen gäller skoltomten som avgränsas av Skeppsgatan, Kvarngatan och Berggatan. I planarbetet undersöks lokalbehoven för enhetsskolan Onkilahden yhtenäiskoulu och Kuula-institutet samt möjligheterna till kompletterande byggande i fråga om fastigheten. Detaljplaneringen inleds mot slutet av 2024.

  1. Aktuell

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Beredare