Ohita valikko

Pappilanmäen laajennus (ak1128)

Asemakaavalla tutkitaan Huutoniementien ja Pappilanmäen asuntoalueen väliin jäävän metsäalueen varaamista kaupunkipientalojen korttelialueiksi ja viheralueeksi. Kaavan tavoitteena on tukea kestävän kehityksen periaatteita tiivistämällä yhdyskuntarakennetta ja luomalla viihtyisää ja luonnonläheistä asuinympäristöä. Kaava-alue tukeutuu Huutoniemen, Melaniemen ja Ristinummen palveluihin. Kaavatyö käynnistyy keväällä 2023 luonto- ja hulevesiselvityksillä. Tavoitteena on lainvoimainen asemakaava kesällä 2024.

  1. Vireille 25.4.2023

  2. OAS 11.5.-24.5.2023

  3. Ehdotus

  4. Hyväksytty

  5. Lainvoimainen

Lisätiedot