Förbigå menyn

Utvidgning av Prästgårdsbacken (ak1128)

Med detaljplanen undersöks en reservering av det skogsområde som finns mellan Roparnäsvägen och Prästgårdsbackens bostadsområde som kvartersområde för stadssmåhus och grönområde.   Syftet med planen är att principerna för en hållbar utveckling stöds genom att samhällsstrukturen förtätas och en trivsam och naturnära boendemiljö skapas.  Planområdet stöder sig på servicen i Roparnäs, Melmo och Korsnäståget.  Planarbetet inleds våren 2023 med natur- och dagvattenutredningar.  Målet är en lagakraftvunnen detaljplan sommaren 2024.

  1. Aktuell 25.4.2023

  2. PDB 11.5-24.5.2023

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Tilläggsinformation