Ohita valikko

Pilvilammen yritysalue (ak0980)

Suunnittelualue käsittää Kappelinmäellä sijaitsevan tehdasalueen, neljä hautausmaata sekä maatalous-, metsä- ja tiealueita. Suunnittelualue on asemakaavoittamatta.

Pilvilammen vieressä sijaitsevan tehdasalueen omistaja ja päätoimija Uponor Infra on supistanut muoviputkien valmistusta Vaasassa ja etsii vapautuville tiloille uutta käyttöä. Muutostilanteessa on mahdollisuus katsoa yritysalueen kehittämisvaihtoehtoja uudesta näkökulmasta. Asemakaavaa laadittaessa sovitetaan maanomistajien ja muiden toimijoiden tavoitteet, yleiset kaupunkirakenteen kehittämistavoitteet yhteen luonnon ja rakennetun ympäristön asettamien lähtökohtien kanssa.

Suunnittelualueella on erityisiä luontoarvoja ja merkittäviä historiallisia kulttuuriympäristöjä. Pilvilampi toimii Vaasan Veden raakavesialtaana. Pohjoisesta päin Sepänkylä-Kappelinmäen pohjavesialue ulottuu suunnittelualueelle. Kappelinmäeltä etelään päin jatkuva peltomaisema ja Kappelinmäen historialliset paikat ovat ajoilta ennen Vaasan kaupungin perustamista.

Raskas liikenne Vesilaitoksentiellä ja Lumivaarantiellä aiheuttaa häiriötä, jonka  vähentämiseksi etsitään ratkaisuja.

Suunnittelualueen maanomistajien kanssa solmitaan kaavoituksen käynnistämissopimus ennen asemakaavoituksen alkamista.

Pilvilammen vieressä sijaitsevan tehdasalueen omistaja ja päätoimija Uponor Infra on supistanut muoviputkien valmistusta Vaasassa ja etsii vapautuville tiloille uutta käyttöä. Muutostilanteessa on mahdollisuus katsoa yritysalueen kehittämisvaihtoehtoja uudesta näkökulmasta. Asemakaavaa laadittaessa sovitetaan maanomistajien ja muiden toimijoiden tavoitteet, yleiset kaupunkirakenteen kehittämistavoitteet yhteen luonnon ja rakennetun ympäristön asettamien lähtökohtien kanssa.

Suunnittelualueella on erityisiä luontoarvoja ja merkittäviä historiallisia kulttuuriympäristöjä. Pilvilampi toimii Vaasan Veden raakavesialtaana. Pohjoisesta päin Sepänkylä-Kappelinmäen pohjavesialue ulottuu suunnittelualueelle. Kappelinmäeltä etelään päin jatkuva peltomaisema ja Kappelinmäen historialliset paikat ovat ajoilta ennen Vaasan kaupungin perustamista.

Raskas liikenne Vesilaitoksentiellä ja Lumivaarantiellä aiheuttaa häiriötä, jonka  vähentämiseksi etsitään ratkaisuja.

Suunnittelualueen maanomistajien kanssa solmitaan kaavoituksen käynnistämissopimus ennen asemakaavoituksen alkamista.

  1. Vireille

  2. Luonnos

  3. Ehdotus

  4. Hyväksytty

  5. Lainvoimainen

Lisätiedot