Ohita valikko

Villa Gerby (ak1114)

Asemakaavaehdotus on nähtävänä 30.5.-27.6.2023.
Asiasta voi tehdä muistutuksen kaavoitukselle kaavoitus@vaasa.fi nähtävilläoloaikana.
HUOM! Valmistelija ei ole tavoitettavissa 22.6.-30.7.2023 välisenä aikana.

Asemakaavatyössä tutkitaan alueen käyttötarkoitusta ja täydennysrakentamismahdollisuuksia. Kaavatyössä on tarkoitus selvittää Vaasan Talotoimen aloitteesta, onko Villa Gerbyn kiinteistöstä mahdollista jakaa yksi tai useampi asuintontti niin, että suojeltu rakennuskanta säilyy ja uudisrakennukset sopivat ympäristöön. Tavoitteena on säilyttää julkinen yhteys rantaan, vaikka tontit siirtyisivät yksityisomistukseen. Samalla tarkistetaan voimassaolevan kaavan mukaisia käyttötarkoitusmerkintöjä vastaamaan nykytilannetta.

Asemakaavan 19.8.-2.9.2021 nähtävillä olleesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen perusteella todettiin tarve laajentaa kaavamuutosta käsittämään myös Gerbyn pienvenesatamaa ja osaa läheisestä viheralueesta. Tässä yhteydessä jäsennellään Gerbyn pienvenesataman pysäköintijärjestelyjä. Alkuperäistä 7.6.2021 päivättyä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty kaavarajauksen osalta.

Tavoitteena on lainvoimainen asemakaava vuonna 2023.

  1. Vireille 8.12.2020

  2. OAS 19.8.-2.9.2021

  3. Hyväksytty

  4. Lainvoimainen

Asukastilaisuus 2.12.2021

Valmistelija