Ohita valikko

Yhdystien ja moottoritien liikennejärjestelyt (ak1065)

Moottoritien ja Yhdystien risteysalueen liikenteellinen parantaminen vaatii asemakaavan muuttamista. Suunnittelualue koskee moottoritien ja Yhdystien nykyistä liittymäaluetta ja se rajautuu pohjoisessa rautatiehen, idässä Liisanlehdon alueeseen, etelässä Suvilahden teollisuusalueeseen sekä Kanavasillantielle ja lännessä Pitkämäen alueeseen.

Kaavahanke liittyy koko Yhdystien nelikaistaistamiseen, jossa sen parantaminen  ohjaa  pitkämatkaisen  liikenteen  pääväylille,  jolloin asuinkaduille  jää  vain  paikallinen  autoliikenne.  Toisen  ajoradan rakentaminen  ja  etenkin  ongelmaliittymien  eritasojärjestelyt  parantavat  merkittävästi  Yhdystien  liikenteen  sujuvuutta  ruuhka-aikoina. Liittymäjärjestelyjen toteuttaminen Yhdystien ja moottoritien ramppialueella  vaatii asemakaavan  muuttamista.  Lisäksi asemakaavalla tarkastellaan liike- ja toimitilarakennusten korttelialueiden sijoittamista Yhdystien läheisyyteen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen 4.5.2020. Asemakaavasta on jätetty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen 15.6.2020.

Kaavahanke liittyy koko Yhdystien nelikaistaistamiseen, jossa sen parantaminen  ohjaa  pitkämatkaisen  liikenteen  pääväylille,  jolloin asuinkaduille  jää  vain  paikallinen  autoliikenne.  Toisen  ajoradan rakentaminen  ja  etenkin  ongelmaliittymien  eritasojärjestelyt  parantavat  merkittävästi  Yhdystien  liikenteen  sujuvuutta  ruuhka-aikoina. Liittymäjärjestelyjen toteuttaminen Yhdystien ja moottoritien ramppialueella  vaatii asemakaavan  muuttamista.  Lisäksi asemakaavalla tarkastellaan liike- ja toimitilarakennusten korttelialueiden sijoittamista Yhdystien läheisyyteen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen 4.5.2020. Asemakaavasta on jätetty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen 15.6.2020.

  1. Vireille 17.2.2015

  2. Luonnos 1.-15.10.2015

  3. Ehdotus 8.9.-10.9.2016

  4. Hyväksytty 4.5.2020

    Asemakaavasta on jätetty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen 15.6.2020.

Lisätiedot