Förbigå menyn
keltainen rakennus vaasassa

Hissunderstöd

Staten och Vasa stad understödjer för efterinstallation av hiss. Det är möjligt att få sammanlagt upp till 55 procent i understöd för efterinstallation av hiss.

Statsunderstödet för efterinstallation av hiss är 45 % av de godtagbara rimliga totalkostnaderna för byggandet av en eller flera hissar. Stadens understöd är högst 10 % av de av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA godkända kostnaderna. Staden beviljar understöd inom ramen för tillbudsstående anslag när ARA har godkänt kostnaderna för projektet och beviljat statligt hissunderstöd för projektet.

Ansökning av understöd

Ansökan om hissunderstöd lämnas in till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ARA. Stadens understöd ansökas med stads egen blankett.

Länken till ARAs www-sidor

Ansökan om stadens hissunderstöd

Utbetalning av understöd

Utbetalningen av understödet ansöks med en ansökan om utbetalning hos Vasa stads fastighetssektor.

Utbetalningsansökan

Ta kontakt