Ohita valikko
piktogrammi

Hallinnon säännöt

Vaasan kaupungin toimintaa ohjaavat säännöt, jotka kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai asianomainen lautakunta on hyväksynyt ja joita toimielinten tulee noudattaa

Hallinnon sääntöihin voi tutustua kohdassa

Sääntökokoelma

siitä löytyvät muun muassa johtosäännöt kuten

Hallintosääntö ja
eri toimielinten toimintasäännöt.