Förbigå menyn

Förvaltningens stadgor

Vasa stads verksamhet styrs av stadgor, som stadsfullmäktige, stadsstyrelsen eller nämnden i fråga har godkänt och som organen ska följa