Förbigå menyn
piktogram

Förvaltningens stadgor

Vasa stads verksamhet styrs av stadgor, som stadsfullmäktige, stadsstyrelsen eller nämnden i fråga har godkänt och som organen ska följa

Med förvaltningens stadgor kan du bekanta dig i

Stadgesamlingen

där finns bland annat instruktioner såsom

Förvaltningsstadgan och
olika organs verksamhetsstadgor