Ohita valikko

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Jaosto toimii kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa.

Puheenjohtaja Riitta Pääjärvi-Myllyaho
Varapuheenjohtaja Henrik Vähäkangas
Esittelijä Kari Nummela, Hanna-Leena Holmström
Kaupunginhallituksen edustaja Katja Rajala
Nuorisovaltuuston edustaja Abdul Menem Yara
Pöytäkirjanpitäjä Jyrki Jokinen / Johanna Olsson
Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Kokouspäivät vuonna 2024

Yliviivattu kokous on peruttu.

tammikuu 24.1.
maaliskuu 20.3.
toukokuu 22.5.

lokakuu 9.10.
marraskuu 20.11.

Ylimääräinen kokous voidaan pitää tarpeen vaatiessa.
Kokouspöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Tietoa Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisestä jaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Suomenkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
 • Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen tai varajäsen.
 • Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
 • Suomenkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävät

 • päättää lautakunnan osoittamien määrärahojen ja muiden jaostolle kohdennettujen voimavarojen puitteissa perusopetuslaissa koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä
 • huolehtii yhteistyöstä muiden oppilaitosten ja koulumuotojen sekä eri viranomaisten kanssa sekä
 • antaa eri viranomaisten pyytämät lausunnot ja vastineet
 • päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin asianomaiselle jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
 • Esiopetuksen osalta jaosto käsittelee omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat sekä hyväksyy opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät muut suunnitelmat.

Lisaätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä aluerehtori Jyrki Jokinen
  p. 040 756 8618
  s-posti jyrki.jokinen@edu.vaasa.fi
 • pöytäkirjanpitäjä aluerehtori Johanna Olsson
  p. 040 510 0717
  s-posti johanna.olsson@edu.vaasa.fi

Tietoa Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisestä jaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Suomenkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
 • Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen tai varajäsen.
 • Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
 • Suomenkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävät

 • päättää lautakunnan osoittamien määrärahojen ja muiden jaostolle kohdennettujen voimavarojen puitteissa perusopetuslaissa koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä
 • huolehtii yhteistyöstä muiden oppilaitosten ja koulumuotojen sekä eri viranomaisten kanssa sekä
 • antaa eri viranomaisten pyytämät lausunnot ja vastineet
 • päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin asianomaiselle jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
 • Esiopetuksen osalta jaosto käsittelee omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat sekä hyväksyy opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät muut suunnitelmat.

Lisaätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä aluerehtori Jyrki Jokinen
  p. 040 756 8618
  s-posti jyrki.jokinen@edu.vaasa.fi
 • pöytäkirjanpitäjä aluerehtori Johanna Olsson
  p. 040 510 0717
  s-posti johanna.olsson@edu.vaasa.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu

kokouspäivinä klo 16.30 osoitteessa Raastuvankatu 29 ellei jaosto tai kaupunginhallitus toisin päätä.