Ohita valikko

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Jaosto on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa.

Puheenjohtaja Riitta Pääjärvi-Myllyaho
Varapuheenjohtaja Henrik Vähäkangas
Esittelijä Kari Nummela
Kaupunginhallituksen edustaja 1.8.2021 – 31.5.2023
Nuorisovaltuuston edustaja Joonas Sallinen 1.1.2021 – 31.12.2022
Pöytäkirjanpitäjä Jyrki Jokinen ja Johanna Olsson
Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Kokouspäivät vuonna 2021

syyskuu 22.9.
marraskuu 10.11.

tammikuu 27.1.
huhtikuu 14.4.
toukokuu 19.5.

Ylimääräinen kokous voidaan pitää tarpeen vaatiessa.
Kokouspöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Tietoa Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisestä jaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Suomenkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
 • Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen tai varajäsen.
 • Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
 • Suomenkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävät

 • päättää lautakunnan osoittamien määrärahojen ja muiden jaostolle kohdennettujen voimavarojen puitteissa perusopetuslaissa koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä
 • huolehtii yhteistyöstä muiden oppilaitosten ja koulumuotojen sekä eri viranomaisten kanssa sekä
 • antaa eri viranomaisten pyytämät lausunnot ja vastineet
 • päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin asianomaiselle jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
 • Esiopetuksen osalta jaosto käsittelee

omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat
hyväksyy opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät muut suunnitelmat.

Lisaätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä aluerehtori Jyrki Jokinen
  p. 040 756 8618
  s-posti jyrki.jokinen@vaasa.fi
 • pöytäkirjanpitäjä aluerehtori Johanna Olsson
  p. 040 510 0717
  s-posti johanna.olsson@vaasa.fi

Tietoa Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisestä jaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Suomenkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
 • Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen tai varajäsen.
 • Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
 • Suomenkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävät

 • päättää lautakunnan osoittamien määrärahojen ja muiden jaostolle kohdennettujen voimavarojen puitteissa perusopetuslaissa koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä
 • huolehtii yhteistyöstä muiden oppilaitosten ja koulumuotojen sekä eri viranomaisten kanssa sekä
 • antaa eri viranomaisten pyytämät lausunnot ja vastineet
 • päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin asianomaiselle jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
 • Esiopetuksen osalta jaosto käsittelee

omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat
hyväksyy opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät muut suunnitelmat.

Lisaätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä aluerehtori Jyrki Jokinen
  p. 040 756 8618
  s-posti jyrki.jokinen@vaasa.fi
 • pöytäkirjanpitäjä aluerehtori Johanna Olsson
  p. 040 510 0717
  s-posti johanna.olsson@vaasa.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu

kokouspäivinä klo 16.30 ja kokouspaikka ilmoitetaan esityslistassa ellei jaosto tai kaupunginhallitus toisin päätä.