Ohita valikko

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto

Jaosto on Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Esittelijät varhaiskasvatusjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä Eija Haldin
Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Kokouspäivät 2022

Yksilöasiainjaosto kokoontuu tarvittaessa.

Kokouspöytäkirjat ovat salassa pidettäviä, eivätkä ne ole julkisesti nähtävillä.

Tietoa Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Jaostoon kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee toimikaudekseen viisi (5) varsinaisista ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee yksilöjaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jaoston tehtävät

 • päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, erityislainsäädäntöön perustuvan ja yksilöä koskevaa päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi.

päättää suomenkielisen perusopetuksen osalta oppilaan erottamisesta määräajaksi sekä oppilaan pidättämisestä koulunkäynnistä rikostutkinnan ajaksi.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä kehittämispäällikkö Eija Haldin
  p. 06 325 2695 tai 040 581 2572
  s-posti eija.haldin@vaasa.fi

Tietoa Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Jaostoon kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee toimikaudekseen viisi (5) varsinaisista ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee yksilöjaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jaoston tehtävät

 • päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, erityislainsäädäntöön perustuvan ja yksilöä koskevaa päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi.

päättää suomenkielisen perusopetuksen osalta oppilaan erottamisesta määräajaksi sekä oppilaan pidättämisestä koulunkäynnistä rikostutkinnan ajaksi.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä kehittämispäällikkö Eija Haldin
  p. 06 325 2695 tai 040 581 2572
  s-posti eija.haldin@vaasa.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto kokoontuu

kokouspäivinä, alkaen klo 15.30.