Ohita valikko

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto

Jaosto on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa.

Puheenjohtaja: Emine Ehrström
Varapuheenjohtaja: Christoffer Wiik
Esittelijät: varhaiskasvatusjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä: Merja Martin
Valtuustokausi: 1.6.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät 2020:

 • Lautakunnan päätöksestä Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto kokoontuu vain tarvittaessa.
 • Kokouspöytäkirjat ovat salassa pidettäviä, eivätkä ne ole julkisesti nähtävillä.

Tietoa Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaostosta

 • Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on, asiakasta koskevia yksilöpäätöksiä varten, yksilöjaosto.

Jaoston kokoonpano

 • Jaostoon kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee toimikaudekseen viisi (5) varsinaisista ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä.
 • Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee yksilöjaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jaoston tehtävät

 • päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, erityislainsäädäntöön perustuvan ja yksilöä koskevaa päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi
 • päättää suomenkielisen perusopetuksen osalta oppilaan erottamisesta määräajaksi sekä oppilaan pidättämisestä koulunkäynnistä rikostutkinnan ajaksi.

 

 

Tietoa Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaostosta

 • Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on, asiakasta koskevia yksilöpäätöksiä varten, yksilöjaosto.

Jaoston kokoonpano

 • Jaostoon kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee toimikaudekseen viisi (5) varsinaisista ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä.
 • Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee yksilöjaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jaoston tehtävät

 • päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, erityislainsäädäntöön perustuvan ja yksilöä koskevaa päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi
 • päättää suomenkielisen perusopetuksen osalta oppilaan erottamisesta määräajaksi sekä oppilaan pidättämisestä koulunkäynnistä rikostutkinnan ajaksi.

 

 

Yksilöjaosto kokoontuu

keskiviikkoisin klo 15.30, Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinnossa, Raastuvankatu 29.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto kokoontuu

klo 16.30, Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinnossa, Raastuvankatu 29