Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto

Jaosto on Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa.

Puheenjohtaja Emine Ehrström
Varapuheenjohtaja Christoffer Wiik
Esittelijät varhaiskasvatusjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä Eija Haldin
Valtuustokausi 1.6.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät 2021

Yksilöasiainjaosto kokoontuu tarvittaessa.

Kokouspöytäkirjat ovat salassa pidettäviä, eivätkä ne ole julkisesti nähtävillä.

Tietoa Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Jaostoon kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee toimikaudekseen viisi (5) varsinaisista ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee yksilöjaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jaoston tehtävät

 • päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, erityislainsäädäntöön perustuvan ja yksilöä koskevaa päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi.

päättää suomenkielisen perusopetuksen osalta oppilaan erottamisesta määräajaksi sekä oppilaan pidättämisestä koulunkäynnistä rikostutkinnan ajaksi.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä kehittämispäällikkö Eija Haldin
  p. 06 325 2695 tai 040 581 2572
  s-posti: eija.haldin@vaasa.fi

Tietoa Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Jaostoon kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee toimikaudekseen viisi (5) varsinaisista ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee yksilöjaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jaoston tehtävät

 • päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, erityislainsäädäntöön perustuvan ja yksilöä koskevaa päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi.

päättää suomenkielisen perusopetuksen osalta oppilaan erottamisesta määräajaksi sekä oppilaan pidättämisestä koulunkäynnistä rikostutkinnan ajaksi.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä kehittämispäällikkö Eija Haldin
  p. 06 325 2695 tai 040 581 2572
  s-posti: eija.haldin@vaasa.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto kokoontuu

kokouspäivinä klo 15.30.