Ohita valikko

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto

Jaosto toimii Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa.

Puheenjohtaja Marja Nätkinniemi
Varapuheenjohtaja Heidi Svartsjö
Esittelijät Hanna-Leena Holmström, Kari Nummela, Marianne West
Kaupunginhallituksen edustaja Lotta Alhonnoro
Pöytäkirjanpitäjä Tiina Rintanen
Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Kokouspäivät 2024

Yksilöasiainjaosto kokoontuu tarvittaessa.

Kokouspöytäkirjat ovat salassa pidettäviä, eivätkä ne ole julkisesti nähtävillä.

Tietoa Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Jaostoon kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee toimikaudekseen viisi (5) varsinaisista ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä.
 • Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee yksilöjaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jaoston tehtävät

 • päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, erityislainsäädäntöön perustuvan ja yksilöä koskevaa päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi.
 • päättää suomenkielisen perusopetuksen osalta oppilaan erottamisesta määräajaksi sekä oppilaan pidättämisestä koulunkäynnistä rikostutkinnan ajaksi.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä palvelupäällikkö Tiina Rintanen
  p. 040 559 3281
  s-posti tiina.rintanen@edu.vaasa.fi

Tietoa Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Jaostoon kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee toimikaudekseen viisi (5) varsinaisista ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä.
 • Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee yksilöjaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jaoston tehtävät

 • päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, erityislainsäädäntöön perustuvan ja yksilöä koskevaa päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi.
 • päättää suomenkielisen perusopetuksen osalta oppilaan erottamisesta määräajaksi sekä oppilaan pidättämisestä koulunkäynnistä rikostutkinnan ajaksi.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä palvelupäällikkö Tiina Rintanen
  p. 040 559 3281
  s-posti tiina.rintanen@edu.vaasa.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto kokoontuu

tarpeen mukaan. Kokouspaikka ja ajankohta määritelty esityslistassa.