Ohita valikko

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Jaosto on Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa.

Puheenjohtaja Ulla Granfors
Varapuheenjohtaja Pia Kokko
Esittelijä Marianne West
Kaupunginhallituksen edustaja 1.8.2021 – 31.5.2023
Nuorisovaltuuston edustaja Shahnaz Al-Rajab 1.1.2021 – 31.12.2022
Pöytäkirjanpitäjä Janina Sjöstrand
Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Kokouspäivät 2023

Yliviivattu kokous on peruttu.

helmikuu 22.2.
huhtikuu 5.4.
kesäkuu 7.6. (tarvittaessa)

syyskuu 27.9.
marraskuu 22.11.

Kokouspäivät 2022

Yliviivattu kokous on peruttu.

helmikuu 23.2.
huhtikuu 13.4.
kesäkuu 8.6.

syyskuu 28.9.
marraskuu 23.11.

Kokouspöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilta.

Tietoa Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisestä jaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Ruotsinkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
  Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen.
  Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
  Jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan ruotsinkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävät

 • päättää lautakunnan osoittamien määrärahojen ja muiden jaostolle kohdennettujen voimavarojen puitteissa perusopetuslaissa koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä
  huolehtii yhteistyöstä muiden oppilaitosten ja koulumuotojen sekä eri viranomaisten kanssa sekä
  antaa eri viranomaisten pyytämät lausunnot ja vastineet
  päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
 • Esiopetuksen osalta jaosto käsittelee
  omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat
  hyväksyvät opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät muut suunnitelmat.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä talousasiantuntija Janina Sjöstrand
  p. 040 621 0715
  s-posti janina.sjostrand@vaasa.fi

Tietoa Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisestä jaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Ruotsinkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
  Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen.
  Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
  Jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan ruotsinkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävät

 • päättää lautakunnan osoittamien määrärahojen ja muiden jaostolle kohdennettujen voimavarojen puitteissa perusopetuslaissa koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä
  huolehtii yhteistyöstä muiden oppilaitosten ja koulumuotojen sekä eri viranomaisten kanssa sekä
  antaa eri viranomaisten pyytämät lausunnot ja vastineet
  päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
 • Esiopetuksen osalta jaosto käsittelee
  omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat
  hyväksyvät opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät muut suunnitelmat.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä talousasiantuntija Janina Sjöstrand
  p. 040 621 0715
  s-posti janina.sjostrand@vaasa.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto kokoontuu

torstaisin klo 16.30, kokouspaikka ilmoitetaan esityslistassa ellei jaosto tai kaupunginhallitus toisin päätä.