Förbigå menyn

Nämnden för fostran och undervisning, finskspråkig sektion

Sektionen lyder under Nämnden för fostran och undervisning.

Ordförande Riitta Pääjärvi-Myllyaho
Vice ordförande Henrik Vähäkangas
Föredragande Kari Nummela, Hanna-Leena Holmström
Stadsstyrelsens representant Katja Rajala
Ungdomsfullmäktiges representant Abdul Menem Yara
Protokollförare Jyrki Jokinen / Johanna Olsson
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2024

Det överstrukna mötet är inhiberat.

januari 24.1.
mars 20.3.
maj 22.5.

oktober 9.10.
november 20.11.

Extra sammanträden kan hållas vid behov.
Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webplats.

Läs mera om finskspråkiga sektionen

Sektionens sammansättning

 • Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de finskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

Sektionens uppgifter

 • inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning
  sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter samt
  ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär
  päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin asianomaiselle jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
  Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionerna

de ärenden som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den
godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare regionrektor Jyrki Jokinen
  tel. 040 756 8618
  e-post jyrki.jokinen@edu.vaasa.fi
 • protokollförare regionrektor Johanna Olsson
  tel. 040 510 0717
  e-post johanna.olsson@edu.vaasa.fi

Läs mera om finskspråkiga sektionen

Sektionens sammansättning

 • Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de finskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

Sektionens uppgifter

 • inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning
  sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter samt
  ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär
  päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin asianomaiselle jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
  Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionerna

de ärenden som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den
godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare regionrektor Jyrki Jokinen
  tel. 040 756 8618
  e-post jyrki.jokinen@edu.vaasa.fi
 • protokollförare regionrektor Johanna Olsson
  tel. 040 510 0717
  e-post johanna.olsson@edu.vaasa.fi

Finskspråkiga sektionen sammanträder

kl. 16.30 på mötesdagarna och mötesplatsen meddelas på föredragningslistan om sektionen eller stadsstyrelsen inte beslutar om något annat.