Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Finskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning

Sektionen lyder under Nämnden för fostran och undervisning.

Ordförande Laura Linna-Välimäki
Vice ordförande Satu Koskimäki
Föredragande Kari Nummela
Stadsstyrelsens representant Harri Moisio 8.9.2020 – 31.5.2021
Ungdomsfullmäktiges representant Joonas Sallinen 1.1.2021 – 31.12.2022
Protokollförare Jyrki Jokinen ja Johanna Olsson
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6.2019 – 31.6. 2021

Mötesdagar år 2021

januari 27.1
april 14.4
maj 19.5

september 22.9
november 10.11

Extra sammanträden kan hållas vid behov.
Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webplats.

Läs mera om finskspråkiga sektionen

Sektionens sammansättning

 • Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de finskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

Sektionens uppgifter

 • inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning
  sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter samt
  ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär
  päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin asianomaiselle jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
  Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionerna

de ärenden som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den
godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren regionrektor Jyrki Jokinen
  tel. 040 756 8618
  e-post: jyrki.jokinen@vaasa.fi
 • protokollföraren regionrektor Johanna Olsson
  tel. 040 510 0717
  e-post: johanna.olsson@vaasa.fi

Läs mera om finskspråkiga sektionen

Sektionens sammansättning

 • Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de finskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

Sektionens uppgifter

 • inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning
  sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter samt
  ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär
  päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin asianomaiselle jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
  Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionerna

de ärenden som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den
godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren regionrektor Jyrki Jokinen
  tel. 040 756 8618
  e-post: jyrki.jokinen@vaasa.fi
 • protokollföraren regionrektor Johanna Olsson
  tel. 040 510 0717
  e-post: johanna.olsson@vaasa.fi

Finskspråkiga sektionen sammanträder

kl. 16.30 på mötesdagarna och mötesplatsen meddelas på föredragningslistan om sektionen eller stadsstyrelsen inte beslutar om något annat.