Förbigå menyn

Sektionen för individuella ärenden av nämnden för fostran och undervisning

Sektionen lyder under nämnden för fostran och undervisning.

Ordförande
Vice ordförande
Föredragande direktör för småbarnsbedagogik
Protokollförare Eija Haldin
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2022

 • Nämnden beslutade att sektionen för individärenden sammanträder vid behov.

Mötesprotokollen är sekretessbelagda och framläggs inte offentligt.

Läs mera om sektionen för individuella ärenden av nämnden för fostran och undervisning

Sektionens sammansättning

 • Till sektionen nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
  Nämnden för fostran och undervisning väljer bland individsektionens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Sektionens uppgifter

 • för nämndens del sektionen beslutar om de ärenden där en part har yrkat på att ett av en tjänsteinnehavare fattat beslut som baserar sig på speciallagstiftning och gäller en individ förs till nämnden för behandling

sektionen beslutar för den finskspråkiga grundläggande utbildningens del om relegerande av en elev för en bestämd tid samt avhållande av en elev från skolgång under den tid brottsutredning pågår.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren utvecklingschef Eija Haldin
  tel. 06 325 2695 eller 040 581 2572
  e-post eija.haldin@vaasa.fi

Läs mera om sektionen för individuella ärenden av nämnden för fostran och undervisning

Sektionens sammansättning

 • Till sektionen nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
  Nämnden för fostran och undervisning väljer bland individsektionens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Sektionens uppgifter

 • för nämndens del sektionen beslutar om de ärenden där en part har yrkat på att ett av en tjänsteinnehavare fattat beslut som baserar sig på speciallagstiftning och gäller en individ förs till nämnden för behandling

sektionen beslutar för den finskspråkiga grundläggande utbildningens del om relegerande av en elev för en bestämd tid samt avhållande av en elev från skolgång under den tid brottsutredning pågår.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren utvecklingschef Eija Haldin
  tel. 06 325 2695 eller 040 581 2572
  e-post eija.haldin@vaasa.fi

Sektionen för individuella ärenden av nämnden för fostran och undervisning sammanträder

på sammanträdsdagar, från och med kl. 15.30.