Förbigå menyn

Nämnden för fostran och undervisning, sektionen för individuella ärenden

Sektionen lyder under nämnden för fostran och undervisning.

Ordförande Marja Nätkinniemi
Vice ordförande Heidi Svartsjö
Föredragande Hanna-Leena Holmström, Kari Nummela, Marianne West
Stadsstyrelsens representant Lotta Alhonnoro
Protokollförare Tiina Rintanen
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2024

 • Nämnden beslutade att sektionen för individärenden sammanträder vid behov.
 • Mötesprotokollen är sekretessbelagda och framläggs inte offentligt.

Läs mera om sektionen för individuella ärenden av nämnden för fostran och undervisning

Sektionens sammansättning

 • Till sektionen väljer nämnden fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
 • Nämnden för fostran och undervisning utnämner individsektionens ordförande och vice ordförande.

Sektionens uppgifter

 • för nämndens del sektionen beslutar om de ärenden där en part har yrkat på att ett av en tjänsteinnehavare fattat beslut som baserar sig på speciallagstiftning och gäller en individ förs till nämnden för behandling
 • sektionen besluter för den finskspråkiga grundläggande utbildningens del om relegerande av en elev för en bestämd tid samt avhållande av en elev från skolgång under den tid brottsutredning pågår.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare servicechef Tiina Rintanen
  tel. 040 559 3281
  e-post tiina.rintanen@edu.vaasa.fi

Läs mera om sektionen för individuella ärenden av nämnden för fostran och undervisning

Sektionens sammansättning

 • Till sektionen väljer nämnden fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
 • Nämnden för fostran och undervisning utnämner individsektionens ordförande och vice ordförande.

Sektionens uppgifter

 • för nämndens del sektionen beslutar om de ärenden där en part har yrkat på att ett av en tjänsteinnehavare fattat beslut som baserar sig på speciallagstiftning och gäller en individ förs till nämnden för behandling
 • sektionen besluter för den finskspråkiga grundläggande utbildningens del om relegerande av en elev för en bestämd tid samt avhållande av en elev från skolgång under den tid brottsutredning pågår.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare servicechef Tiina Rintanen
  tel. 040 559 3281
  e-post tiina.rintanen@edu.vaasa.fi

Sektionen för individuella ärenden av nämnden för fostran och undervisning sammanträder

vid behov. Plats och tid meddelas på föredragningslistan.