Ohita valikko

Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Jaosto toimii koulutuslautakunnan alaisuudessa.

Puheenjohtaja Monica Sirén-Aura
Varapuheenjohtaja Henri Olesen
Esittelijät Åsa Stenbacka, Seppo Kallio, Sannasirkku Autio, Marianne Waltermann, Mika Pietilä
Kaupunginhallituksen edustaja Sari Somppi
Nuorisovaltuuston edustaja Simon Hellbom
Läsnäolo- ja puheoikeus koulutuslautakunnan puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä Ann-Sofie Nygård
Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Kokouspäivät 2024

maaliskuu 27.3.
huhtikuu 10.4.
kesäkuu 19.6.
lokakuu 2.10.

Jaosto voi tarvittaessa päättää omia kokousaikojaan koskevista muutoksista.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksen jälkeisenä keskiviikkona kaupungin verkkosivuilla.

Tietoa koulutuslautakunnan ruotsinkielisestä jaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Koulutuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
  Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
  Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen.
  Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
  Ruotsinkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan ruotsinkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävänä on

 • Päättää koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
  Lukioiden asioista jaosto päättää oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
  Jaosto käyttää, valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa, itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa.
  Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaosto käsittelee omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä Ann-Sofie Nygård
  p. 040 592 8709
  s-posti ann-sofie.nygard@edu.vaasa.fi

Tietoa koulutuslautakunnan ruotsinkielisestä jaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Koulutuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
  Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
  Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen.
  Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
  Ruotsinkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan ruotsinkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävänä on

 • Päättää koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
  Lukioiden asioista jaosto päättää oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
  Jaosto käyttää, valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa, itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa.
  Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaosto käsittelee omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä Ann-Sofie Nygård
  p. 040 592 8709
  s-posti ann-sofie.nygard@edu.vaasa.fi

Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto kokoontuu

keskiviikkoisin, klo 16.30 alkaen. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Hallintotalolla, kaupunginhallituksen istuntosalissa, Vaasanpuistikko 10.