Ohita valikko

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on koulutuslautakunnan alaisuudessa.

Valtuustokausi  1.6.2017 – 31.5.2021

Puheenjohtaja: Tomi Kaunismäki
Varapuheenjohtaja: Marja-Leena Mäkynen
Esittelijä: Hillevi Kivelä
Kaupunginhallituksen edustaja 1.6.2019 -31.5.2021: Laura Ala-Kokko
Läsnäolo- ja puheoikeus: Koulutuslautakunnan puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä: Berit Mäkinen

Kokouspäivät 2019

 • 20.3., 12.6.
 • 23.10. (Päätös 12.6.2019 Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto: Kokous 16.10.2019 siirretään pidettäväksi 23.10.2019.)
 • 11.12.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä

kokousta seuraavana keskiviikkona kaupungin nettisivuilla.

Tietoa Koulutuslautakunnan suomenkielisestä jaostosta

Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on suomenkielinen jaosto.

Jaoston kokoonpano

 • Suomenkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
  Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
  Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen.
  Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
  Suomenkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävät

 1. päättää koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle
 2. lukioiden asioista jaosto päättää oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
 • Jaosto käyttää valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa, itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa.
 • Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaosto käsittelee omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä, talousasiantuntija Berit Mäkinen
  p. 040 734 8357
  s-posti berit.makinen@vaasa.fi

Tietoa Koulutuslautakunnan suomenkielisestä jaostosta

Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on suomenkielinen jaosto.

Jaoston kokoonpano

 • Suomenkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
  Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
  Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen.
  Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
  Suomenkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävät

 1. päättää koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle
 2. lukioiden asioista jaosto päättää oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
 • Jaosto käyttää valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa, itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa.
 • Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaosto käsittelee omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä, talousasiantuntija Berit Mäkinen
  p. 040 734 8357
  s-posti berit.makinen@vaasa.fi

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu

keskiviikkoisin, klo 16.30, Vamiassa (Hansa 4), Ruutikellarintie 4, L310, 3. kerros. Jaosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.