Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Jaosto on koulutuslautakunnan alaisuudessa.

Puheenjohtaja Tomi Kaunismäki
Varapuheenjohtaja Marja-Leena Mäkynen
Esittelijä Susanna Pakkala
Kaupunginhallituksen edustaja Lotta Alhonnoro 8.9.2020 – 31.5.2021
Läsnäolo- ja puheoikeus koulutuslautakunnan puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä Berit Mäkinen
Valtuustokausi 1.6.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät 2021

maaliskuu 24.3.
toukokuu 19.5.
lokakuu 27.10.

Jaosto voi tarvittaessa päättää omia kokousaikojaan koskevista muutoksista.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana keskiviikkona kaupungin verkkosivuilla.

Tietoa Koulutuslautakunnan suomenkielisestä jaostosta

 • Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on ruotsinkielinen ja suomenkielinen jaosto.

Jaoston kokoonpano

 • Suomenkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
  Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
  Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen.
  Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
  Suomenkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävät

 • Päättää koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
  Lukioiden asioista jaosto päättää oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
  Jaosto käyttää valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa, itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa.
  Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaosto käsittelee omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä talousasiantuntija Berit Mäkinen
  p. 040 734 8357
  s-posti berit.makinen@vaasa.fi

Tietoa Koulutuslautakunnan suomenkielisestä jaostosta

 • Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on ruotsinkielinen ja suomenkielinen jaosto.

Jaoston kokoonpano

 • Suomenkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
  Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
  Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen.
  Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
  Suomenkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävät

 • Päättää koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
  Lukioiden asioista jaosto päättää oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
  Jaosto käyttää valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa, itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa.
  Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaosto käsittelee omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä talousasiantuntija Berit Mäkinen
  p. 040 734 8357
  s-posti berit.makinen@vaasa.fi

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu

keskiviikkoisin, klo 16.30, osoitteessa Ruutikellarintie 4, Vamia (Silveria), kokoushuone 310, 3. kerros.