Ohita valikko

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Jaosto on koulutuslautakunnan alaisuudessa.

Puheenjohtaja: Tomi Kaunismäki
Varapuheenjohtaja: Marja-Leena Mäkynen
Esittelijä: Susanna Pakkala
Kaupunginhallituksen edustaja: 1.6.2019 -31.5.2021 Laura Ala-Kokko
Läsnäolo- ja puheoikeus: Koulutuslautakunnan puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä: Berit Mäkinen
Valtuustokausi: 1.6.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät 2019

20.3., 12.6., 23.10. (Päätös 12.6.2019 Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto: Kokous 16.10.2019 siirretään pidettäväksi 23.10.2019.)

 • joulukuu
  11.12.
 • Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana keskiviikkona kaupungin nettisivuilla.
 • Jaosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

Tietoa Koulutuslautakunnan suomenkielisestä jaostosta

 • Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on suomenkielinen jaosto.

Jaoston kokoonpano

 • Suomenkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
 • Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
 • Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen.
 • Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
 • Suomenkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävät

 • päättää koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle
 • lukioiden asioista jaosto päättää oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
 • Jaosto käyttää valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa, itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa.
 • Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaosto käsittelee omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä, talousasiantuntija Berit Mäkinen
  p. 040 734 8357
  s-posti berit.makinen@vaasa.fi

Tietoa Koulutuslautakunnan suomenkielisestä jaostosta

 • Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on suomenkielinen jaosto.

Jaoston kokoonpano

 • Suomenkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
 • Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
 • Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen.
 • Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
 • Suomenkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävät

 • päättää koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle
 • lukioiden asioista jaosto päättää oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
 • Jaosto käyttää valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa, itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa.
 • Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaosto käsittelee omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä, talousasiantuntija Berit Mäkinen
  p. 040 734 8357
  s-posti berit.makinen@vaasa.fi

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu

keskiviikkoisin, klo 16.30, Vamiassa (Hansa 4), Ruutikellarintie 4, L310, 3. kerros.