Ohita valikko

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Jaosto toimii koulutuslautakunnan alaisuudessa.

Puheenjohtaja Ari Koski
Varapuheenjohtaja Harri Vallin
Esittelijät Susanna Pakkala, Åsa Stenbacka, Jaakko Perttu, Sannasirkku Autio, Mika Pietilä
Kaupunginhallituksen edustaja Jukka Mäkynen
Nuorisovaltuuston edustaja Seela Pasanen
Läsnäolo- ja puheoikeus koulutuslautakunnan puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä Riitta Kevari
Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Kokouspäivät 2024

tammikuu 25.1.
maaliskuu 26.3.
kesäkuu 18.6.
lokakuu 1.10.

Jaosto voi tarvittaessa päättää omia kokousaikojaan koskevista muutoksista.
Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana keskiviikkona kaupungin verkkosivuilla.

Tietoa Koulutuslautakunnan suomenkielisestä jaostosta

 • Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on ruotsinkielinen ja suomenkielinen jaosto.

Jaoston kokoonpano

 • Suomenkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
  Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
  Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen.
  Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
  Suomenkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävät

 • Päättää koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
  Lukioiden asioista jaosto päättää oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
  Jaosto käyttää valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa, itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa.
  Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaosto käsittelee omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä Riitta Kevari
  p. 040 667 2414
  s-posti riitta.kevari@vaasa.fi

Tietoa Koulutuslautakunnan suomenkielisestä jaostosta

 • Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on ruotsinkielinen ja suomenkielinen jaosto.

Jaoston kokoonpano

 • Suomenkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
  Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
  Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen.
  Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä.
  Suomenkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Jaoston tehtävät

 • Päättää koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
  Lukioiden asioista jaosto päättää oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle.
  Jaosto käyttää valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa, itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa.
  Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaosto käsittelee omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä Riitta Kevari
  p. 040 667 2414
  s-posti riitta.kevari@vaasa.fi

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu

tiistaisin, klo 16.30 alkaen. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Hallintotalolla, kaupunginhallituksen istuntosalissa, Vaasanpuistikko 10.