Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Sektionen lyder under utbildningsnämnden.

Ordförande Marit Nilson-Väre
Vice ordförande Jonna Lindqvist
Föredragarna Åsa Stenbacka, Anne Levonen
Stadsstyrelsens representant Ulla Granfors 1.6.2019 -31.5.2021
Närvaro- och talrätt ordföranden för utbildningsnämnden
Protokollförare Berit Mäkinen
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • mars 24.3 Mötet har ställts in.
  maj 19.5 kl. 16.30
  juni 9.6 mötet är tidigarelagst
 • oktober 20.10.

Läs mera om utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Sektionens sammansättning

 • Utbildningsnämnden har en svenskspråkig sektion. Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens svenskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet

i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet.

Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen.

Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare ekonomiansvarig Berit Mäkinen
  tel. 040 734 8357
  e-post berit.makinen@vaasa.fi

Läs mera om utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Sektionens sammansättning

 • Utbildningsnämnden har en svenskspråkig sektion. Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens svenskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet

i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet.

Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen.

Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare ekonomiansvarig Berit Mäkinen
  tel. 040 734 8357
  e-post berit.makinen@vaasa.fi

Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion sammanträder

tisdagar, kl. 16.30, adress Krutkällarvägen 4, Vamia (Silveria), 3. våningens mötesrum 310.