Förbigå menyn

Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Sektionen lyder under utbildningsnämnden.

Ordförande Monica Sirén-Aura
Vice ordförande Henri Olesen
Föredragande Åsa Stenbacka, Seppo Kallio, Sannasirkku Autio, Marianne Waltermann, Mika Pietilä
Stadsstyrelsens representant Sari Somppi
Ungdomsfullmäktiges representant Simon Hellbom
Närvaro- och talrätt ordföranden för utbildningsnämnden
Protokollförare Ann-Sofie Nygård
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2024

mars 27.3
april 10.4
juni 19.6
oktober 2.10

Sektionen kan vid behov besluta om ändringar gällande de egna mötestiderna.

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats på onsdagen veckan efter mötet.

Läs mera om utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Sektionens sammansättning

 • Utbildningsnämnden har en svenskspråkig sektion. Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens svenskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet

i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet.

Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen.

Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare Ann-Sofie Nygård
  tel. 040 592 8709
  e-post ann-sofie.nygard@edu.vaasa.fi

Läs mera om utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Sektionens sammansättning

 • Utbildningsnämnden har en svenskspråkig sektion. Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens svenskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet

i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet.

Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen.

Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare Ann-Sofie Nygård
  tel. 040 592 8709
  e-post ann-sofie.nygard@edu.vaasa.fi

Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion sammanträder

onsdagar, från kl. 16.30, vanligen på Styrelsegården, stadsfullmäktiges mötessal, Vasaesplanaden 10.