Ohita valikko

Koulutuslautakunta

Lautakunta on sivistystoimen alaisuudessa.

Puheenjohtaja Anne-Marie Viinamäki
Varapuheenjohtaja Lauri Karppi
Läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston edustaja, lautakunnan suomenkielisen- ja ruotsinkielisen jaoston puheenjohtaja
Esittelijät Tuula Ahonpää, Sannasirkku Autio, Christina Knookala, Anne Levonen, Jaakko Perttu,  Åsa Stenbacka
Kaupunginhallituksen edustaja
Nuorisovaltuuston edustaja Ella Filppula 1.1.2021 – 31.12.2022
Nuorisovaltuuston varajäsen Elias Riekki 1.1.2022 – 31.12.2022
Pöytäkirjanpitäjä Janina Sjöstrand
Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Kokouspäivät 2023

helmikuu 7.2.
maaliskuu 14.3.
huhtikuu 25.4.
kesäkuu 6.6.

elokuu 15.8.
syyskuu 12.9.
lokakuu 17.10.
marraskuu 28.11.

Lautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja ja kokouspaikkoja sekä sopia lisäkokouksista.

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana tiistaina kaupungin verkkosivuilla.

Tietoa Koulutuslautakunnasta

Lautakunnan kokoonpano

 • Koulutuslautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Lautakunnan tehtävät

 • Koulutuslautakunta huolehtii kaupungin:
  ammatillisesta koulutuksesta
  ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
  lukiokoulutuksesta
  taiteen perusopetuksesta
  vapaasta sivistystyöstä
  nuorisopalveluista
 • Koulutuslautakunta toimii myös lainsäädännön mukaisena viranomaisena näissä asioissa.

Lautakunnan jaostot

Lisätietoa

 •  pöytäkirjanpitäjä controller Janina Sjöstrand
  p. 040 621 071
  s-posti janina.sjostrand@vaasa.fi

Tietoa Koulutuslautakunnasta

Lautakunnan kokoonpano

 • Koulutuslautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Lautakunnan tehtävät

 • Koulutuslautakunta huolehtii kaupungin:
  ammatillisesta koulutuksesta
  ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
  lukiokoulutuksesta
  taiteen perusopetuksesta
  vapaasta sivistystyöstä
  nuorisopalveluista
 • Koulutuslautakunta toimii myös lainsäädännön mukaisena viranomaisena näissä asioissa.

Lautakunnan jaostot

Lisätietoa

 •  pöytäkirjanpitäjä controller Janina Sjöstrand
  p. 040 621 071
  s-posti janina.sjostrand@vaasa.fi

Koulutuslautakunta kokoontuu

klo 16.30 alkaen, Hallintotalolla, Vaasanpuistikko 10, kunnes lautakunta toisin päättää.