Förbigå menyn

Utbildningsnämndens finskspråkiga sektion

Sektionen lyder under utbildningsnämnden.

Ordförande Ari Koski
Viceordförande Harri Vallin
Föredragande Susanna Pakkala, Åsa Stenbacka, Jaakko Perttu och Sannasirkku Autio
Stadsstyrelsens representant 1.8.2021 – 31.5.2023
Närvaro- och talrätt ordföranden för utbildningsnämnden
Protokollförare Berit Mäkinen
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2022

Det överstrukna mötet är inhiberat.

mars 29.3 Vaasan lyseon lukio
maj 24.5 Vamia, Hansa-kampus
oktober 4.10 Vamia, Sampo-kampus

Sektionen kan vid behov besluta om ändringar gällande de egna mötestiderna.
Mötesprotokollen finns framlagda från onsdagen efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om utbildningsnämndens finskspråkiga sektion

Sektionens sammansättning

 • Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens finskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet

i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet.

Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen.

Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren controller Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 0715
  e-post janina.sjostrand@vaasa.fi

Läs mera om utbildningsnämndens finskspråkiga sektion

Sektionens sammansättning

 • Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens finskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet

i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet.

Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen.

Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren controller Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 0715
  e-post janina.sjostrand@vaasa.fi

Utbildningsnämndens finskspråkiga sektion sammanträder

tisdagar, från och med kl. 16.30, vanligen i Vamias Hansa Campus (Silveria), i adressen Krutkällarvägen 4, mötesrum 310, 3. våningen.