Förbigå menyn

Utbildningsnämndens finskspråkiga sektion

Sektionen lyder under utbildningsnämnden.

Ordförande: Tomi Kaunismäki
Viceordförande: Marja-Leena Mäkynen
Föredragare: Susanna Pakkala
Stadsstyrelsens representant: 1.6.2019 -31.5.2021 Laura Ala-Kokko
Närvaro- och talrätt: ordföranden för utbildningsnämnden
Protokollförare: Berit Mäkinen
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

20.3., 12.6., 23.10. (beslutet 12.6.2019 finskspråkiga sektionen för utbildningsnämnden: mötet 16.10.2019 flyttas och hålls 23.10.2019.)

Läs mera om utbildningsnämndens finskspråkiga sektion

 • Utbildningsnämndens finskspråkiga sektion lyder under utbildningsnämnden.

Sektionens sammansättning

 • Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
 • Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
 • Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
 • De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
 • Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens finskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet
 • i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet.
 • Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen.
 • Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

Tillägsuppgifter

 • ordförande, ekonomiansvarig Berit Mäkinen
  tel. 040 734 8357
  e-post berit.makinen@vaasa.fi

Läs mera om utbildningsnämndens finskspråkiga sektion

 • Utbildningsnämndens finskspråkiga sektion lyder under utbildningsnämnden.

Sektionens sammansättning

 • Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
 • Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
 • Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
 • De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
 • Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens finskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet
 • i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet.
 • Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen.
 • Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

Tillägsuppgifter

 • ordförande, ekonomiansvarig Berit Mäkinen
  tel. 040 734 8357
  e-post berit.makinen@vaasa.fi

Utbildningsnämndens finskspråkiga sektion sammanträder

på onsdagar, kl. 16.30, vid Campus Hansa, Vamia (Silveria), Krutkällarvägen 4, mötesrum L 310 3. våningen.