Förbigå menyn

Utbildningsnämndens finskspråkiga sektion

Sektionen lyder under utbildningsnämnden.

Ordförande Ari Koski
Viceordförande Harri Vallin
Föredragande Susanna Pakkala, Åsa Stenbacka, Jaakko Perttu, Sannasirkku Autio, Mika Pietilä
Stadsstyrelsens representant Jukka Mäkynen
Ungdomsfullmäktiges representant Seela Pasanen
Närvaro- och talrätt ordföranden för utbildningsnämnden
Protokollförare Riitta Kevari
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2024

januari 25.1
mars 26.3
juni 18.6
oktober 1.10

Sektionen kan vid behov besluta om ändringar gällande de egna mötestiderna.
Mötesprotokollen finns framlagda från onsdagen efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om utbildningsnämndens finskspråkiga sektion

Sektionens sammansättning

 • Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens finskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet

i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet.

Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen.

Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren Riitta Kevari
  tel. 040 667 2414
  e-post riitta.kevari@vaasa.fi

Läs mera om utbildningsnämndens finskspråkiga sektion

Sektionens sammansättning

 • Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens finskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet

i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet.

Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen.

Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren Riitta Kevari
  tel. 040 667 2414
  e-post riitta.kevari@vaasa.fi

Utbildningsnämndens finskspråkiga sektion sammanträder

tisdagar, från kl. 16.30, vanligen på Styrelsegården, stadsfullmäktiges mötessal, Vasaesplanaden 10.