Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Utbildningsnämndens finskspråkiga sektion

Sektionen lyder under utbildningsnämnden.

Ordförande Tomi Kaunismäki
Viceordförande Marja-Leena Mäkynen
Föredragande Susanna Pakkala
Stadsstyrelsens representant Laura Ala-Kokko 1.6.2019 -31.5.2021
Närvaro- och talrätt ordföranden för utbildningsnämnden
Protokollförare Berit Mäkinen
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar på hösten 2020

 • augusti 12.8 extra sammanträde
  oktober
  22.10
 • Mötesdagar på våren 2020: mars 11.3 och juni 10.6

Extra sammanträden kan hållas vid behov.

Mötesprotokollen finns framlagda från onsdagen efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om utbildningsnämndens finskspråkiga sektion

Sektionens sammansättning

 • Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens finskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet

i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet.

Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen.

Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren ekonomiansvarig Berit Mäkinen
  tel. 040 734 8357
  e-post berit.makinen@vaasa.fi

Läs mera om utbildningsnämndens finskspråkiga sektion

Sektionens sammansättning

 • Den finskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den finskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland nämndens finskspråkiga ledamöter och personliga ersättare.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet

i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet.

Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen.

Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren ekonomiansvarig Berit Mäkinen
  tel. 040 734 8357
  e-post berit.makinen@vaasa.fi

Utbildningsnämndens finskspråkiga sektion sammanträder

onsdagar, kl. 16.30, i Campus Hansa, Vamia (Silveria), adress Krutkällarvägen 4, mötesrum 310, 3. våningen.