Förbigå menyn

Offentliga upphandlingar och öppna anbudsförfrågningar

På den här sidan finns information om Vasa stads och samupphandlingsenheten TeeSe Botnia Oy Ab:s öppna anbudsförfrågningar och annonseringsförfarandet i fråga om dem. På sidorna finns samlade uppgifter om både små upphandlingar och större konkurrensutsättningar av samupphandlingar.

Om Vasa stads och TeeSe Botnias upphandlingsservices konkurrensutsättningar som ingår i upphandlingslagens tillämpningsområde publiceras upphandlingsannonser i Hilma-annonseringskanalen. TeeSe Botnia konkurrensutsätter i princip stadens alla upphandlingar som överstiger tröskelvärdet och i fråga om dem sker konkurrensutsättningen i Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stads anbudsförfrågningar som gäller små upphandlingar publiceras som sådana antingen på den här sidan eller alternativt i TeeSes Tarjouspalvelu.fi-portalen.

Vasa stad samarbetar i upphandlingsärenden också med Vasa Företagare i syfte att öka öppenheten i upphandlingarna samt förbättra lokala företagares möjligheter att lyckas i anbudstävlingar. Läs mera på Vasa Företagares webbsidor.

I presentationen av stadens organisation finns mera information om organisering och styrning av Vasa stads upphandlingsverksamhet. Se ytterligare uppgifter här.

Planerade och pågående konkurrensutsättningar:

Planerade konkurrensutsättningar

Vasa stads små upphandlingar (enheternas egna konkurrensuttsättningar)

Vaasan Vesi pyytää tarjouksia ajalle 1.1.2024-31.12.2025 työryhmistä, joiden tehtäviin kuuluu vesihuollon urakointi, rakentaminen, liitos‐ ja vuotokaivantojen kaivaminen verkoston työnjohdon alaisuudessa.

Tarjousten määräaika on 3.10.2023 klo 12.

Katso tarjouspyyntö!

 

 

 

Vasa stads större separata upphandlingar (TeeSe Botnia)

TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia Laajametsän hulevesialtaiden rakentamisesta.

Tarjousten määräaika on 13.10.2023 klo 12.

Katso lisää Tarjouspalvelusta.

 

TeeSe Botnias gemensamma upphandlingar som är på gång

TeeSe Botnia kilpailuttaa uuden dynaamisen toimittajarekisterin, jonka puitteissa hankitaan sosiaalihuoltoon liittyviä avopalveluiden ja sijaishuollon palveluita sekä asumispalveluita.
Katso lisää!

I frågor som gäller stadens upphandlingar, kontakta