Ohita valikko

Yliopistokaupunki täynnä tietämystä

Tuhannet korkeakouluopiskelijat ovat Vaasan seudun liikkeellepaneva voima.

Vaasassa joka viides asukas on yliopisto-opiskelija. Väkilukuun suhteutettuna olemme maamme suurin korkea-asteen koulutusta tarjoava kaupunki. Täällä voi suorittaa tutkinnon kolmella kielellä viidessä eri yliopistossa, jotka tarjoavat runsaat 30 vaihtoehtoa tutkintoon. Vuosittain Vaasan yliopistoihin saapuu myös satoja kansainvälisiä opiskelijoita. Energiakoulutusstrategiamme ansiosta enemmistö näistä huippulahjakkaista nuorista saakin täällä erinomaiset taidot energia-alan osaamisesta.

  • Yli 30 prosentilla kaupungin asukkaista on korkeakoulututkinto

Ainutlaatuista yhteistyötä

Korkeakoulujen ja teollisuuden välisessä yhteistyössä Vaasan kaupungista on tullut edelläkävijä pyrkimyksissään vastata mahdollisimman tehokkaasti liike-elämän tarpeisiin. Tämä korkeakoulujen ja yritysten välinen tiivis yhteistyö avaa tietä tuleville innovaatioille ja toimii koko EnergyVaasa-klusterin liikkeellepanevana voimana.

Tutkimus- ja innovaatioalustat

Vaasassa on tunnettu kunnianhimoisesta tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Meillä on kansainvälisesti aktiivinen tutkimusverkosto. Tutkimus- ja kehitysalustojen kautta paikalliset oppimiskeskukset osallistuvat seudun merkittävimpien innovaatioratkaisujen kehittämiseen. Läpimurrot tapahtuvat usein alueellisissa hautomoissa ja tiedepuistoissa, ja uusia yrityksiä syntyy kiihtyvää tahtia.

VEBIC

VEBIC (Vaasa Energy Business Innovation Center) on Vaasan yliopiston energiaan ja kestävään kehitykseen keskittynyt avoin ja monitieteinen tutkimus- ja innovaatioalusta. Se yhdistää tutkimuksen ja yritystoiminnan osaamisen pyrkiessään vastaamaan tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän kehityksen maailmanlaajuisiin tarpeisiin.

VEBIC

Technobothnia

Technobothnian koulutus- ja tutkimuskeskus on yhteistyökanava oppilaitosten, yritysten sekä muiden tutkimuslaitosten ja teknologiakeskusten välillä. Se vahvistaa Vaasan asemaa merkittävänä osaamiskeskuksena teknologian alalla. Technobothnia on Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Novian ammattikorkeakoulun yhteisomistuksessa ja -käytössä.

Technobothnia

Muova

Muova on VAMKin, Aalto-yliopiston ja Vaasan yliopiston yhteinen tutkimus- ja kehitysalusta. Muova tarjoaa monipuolisia suunnittelupalveluja ja ratkaisuja yritysten, tuotteiden, palveluiden ja tuotemerkkien kehittämiseen yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta.

Muova