Förbigå menyn

En universitetsstad fylld med kunskap

Tusentals universitetsstuderande utgör Vasaregionens drivkraft

I Vasa är var femte invånare universitetsstuderande. I proportion till befolkningen är Vasa vårt lands största stad när det gäller utbudet av högre utbildning. Här kan du avlägga examen på tre språk vid fem universitet, som erbjuder drygt 30 olika examensalternativ. Årligen kommer hundratals internationella studerande till Vasas universitet. Tack vare vår energiutbildningsstrategi får de allra flesta av dessa superbegåvade ungdomar utmärkta färdigheter i energi.

  • Mer än 30 % av invånarna i staden har en universitetsexamen.


Unikt samarbete

I samarbetet mellan högskolorna och industrin har Vasa stad blivit en pionjär i sina strävanden att så effektivt som möjligt tillgodose näringslivet behov. Det nära samarbetet mellan högskolorna och företagen banar väg för framtida innovationer och fungerar som drivkraft för hela EnergyVaasa-klustret.


Ambitiös forskning och innovation

Vasa har ett aktivt internationellt forskningsnätverk. Genom forsknings- och utvecklingsplattformar deltar våra lokala läroanstalter i utvecklingen av de mest betydande innovationslösningarna i regionen. I många fall görs genombrott i regionala tankesmedjor och vetenskapsparker, och nya företag uppstår i tilltagande takt.

VEBIC

VEBIC

VEBIC (Vasa Energy Business Innovation Center) är Vasa universitets öppna och tvärvetenskapliga forsknings- och innovationsplattform som fokuserar på energi och en hållbar utveckling. Den förenar forskning och företagskunnande och strävar efter att möta de globala behoven som en effektiv energiproduktion, energiföretagande och en hållbar utveckling ställer.

VEBIC

Technobothnia

Technobothnia Education and Research Center är en kanal för samarbete mellan läroanstalter, företag och andra forskningsinstitut och teknikcenter. Det stärker Vasa som ett betydande kompetenscentrum inom teknologisektorn. Technobothnia är samägt och används gemensamt av Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola (VAMK) och Yrkeshögskolan Novia.

Technobothnia

Muova

Muova är en gemensam forsknings- och utvecklingsplattform för VAMK, ​​Aalto-universitetet och Vasa universitet. Muova erbjuder mångsidiga designtjänster och lösningar för utveckling av företag, produkter, tjänster och varumärken, oavsett företagets storlek och verksamhetsområde.

Muova