Ohita valikko

Ruokamyrkytysepäilyn ilmoittaminen

Sairastumis- tai haittaepäilyn sattuessa on tärkeää, että elintarvikevalvonta saa tiedon tapahtuneesta mahdollisimman pian.

Elintarviketoiminnan harjoittajan on tehtävä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaan, jos epäilee, että myyty tai tarjoiltu elintarvike on aiheuttanut ruokamyrkytyksen, allergisen reaktion tai muun haitan. Myös asiakas voi tehdä ilmoituksen sairastumis- tai haittaepäilystä, kuten esimerkiksi ruokamyrkytysepäilystä kaupungin ympäristöosastolle elintarvikevalvontaan.

Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan ruoasta tai talousvedestä saatua tartuntaa tai myrkytystä. Ruokamyrkytyksen aiheuttajat ovat useimmiten bakteereita tai viruksia tai niiden tuottamia toksiineja. Lisäksi loiset, myrkylliset kasvit, eläimet tai sienet sekä kemialliset aineet voivat aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Elintarvikealan toimija

Mikäli elintarvikealan toimija saa tiedon epäilystä, tai epäilee itse, että tarjottu ruoka tai myyty elintarvike on aiheuttanut ruokamyrkytyksen, allergisen reaktion tai muun terveysvaaran, tulee tästä välittömästi ilmoittaa elintarvikevalvontaan. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka sairastuneita olisi vain yksi.

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti ilppa.fi – palvelussa (linkki).

Epäilyn sattuessa, tee näin:

  1. Selvitä asiakkaalta mitä on syönyt ja milloin.
    – Voit ohjata asiakasta tekemään itse ilmoituksen ilppa.fi-palvelussa
  2. Tee ilmoitus elintarvikevalvontaan tapahtuneesta
  3. Ota elintarvikenäytteet
    Ota elintarvikenäytteitä mahdollisia tutkimuksia varten ja säilytä niitä jääkaapissa tai pakastimessa. Näytemääräksi riittää noin 200-300 g/ruoka tai raaka-aine. Näyte otetaan puhtaaseen astiaan tai esimerkiksi pakastepussiin, ja siihen merkitään elintarvikkeen nimi, valmistus- ja näytteenottopäivämäärä. Elintarvikevalvonta päättää näytteiden tutkimisesta. Epäilyyn liittyvät näytteiden tutkimiset ovat toimijalle ilmaisia.
  4. Tee tarvittavat toimenpiteet, kuten esimerkiksi tarkista elintarvikkeiden säilyvyysolosuhteet, tilojen puhtaus, jne.
  5. Tarvittaessa saat lisätietoa elintarvikevalvonnasta.

Asiakas

Jos epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen esimerkiksi ravintolassa, on tärkeää, että ilmoitat siitä. Tällöin voit estää jotakuta toista saamasta ruokamyrkytyksen. Voit ottaa yhteyttä myös, jos sinulla on huomautettavaa ostamasi elintarvikkeen laadusta, epäilyttävästä haitasta tai havainnosta elintarviketoiminnassa tai -huoneistossa. Elintarvikevalvonta tutkii ilmoituksen kohteen ja valvoo tarvittaessa jatkotoimia.

Ilmoituksen voi tehdä Vaasan kaupungin ympäristöosastolle elintarvikevalvontaan sähköisesti, puhelimitse, käymällä paikan päällä tai sähköpostitse (elintarvikevalvonta@vaasa.fi).

Sähköisen ilmoituksen voit tehdä ilppa-fi sivustolla.

Elintarvikevalvonnan yhteystiedot

Vaasan kaupungin puhelinvaihde

Terveysvalvonnan yhteissähköposti

Vaasan kaupungin ympäristöosasto