Ohita valikko
Syömässä

Elintarvikevalvonta

Vaasan kaupungin ympäristötoimen elintarvikevalvonta valvoo kaikkia elintarviketuotannon vaiheita alkutuotannosta kuluttajalle luovuttamiseen saakka.

Elintarvikevalvonnan tarkoitus on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu.

Valvonta koskee elintarvikkeiden ja niiden tuotannon, jakelun ja myynnin vaatimuksia sekä elintarvikkeiden markkinointia. Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan, kun:

  • perustat elintarvikehuoneiston tai muutat oleellisesti sen nykyistä toimintaa
  • lopetat elintarvikehuoneiston tai toimija vaihtuu
  • perustat laitoksen tai toimija vaihtuu
  • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
  • haluat huomauttaa elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneiston toiminnasta
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen.

Tarkastus

Tarkastukset elintarvikehuoneistoihin suoritetaan Oiva-järjestelmän mukaan ja valvonnan tarkastusraportit julkaistaan internetissä oivahymy.fi – sivustolla. Yrityksen tulee sijoittaa raportti sisäänkäyntinsä läheisyyteen asiakkaille näkyvään paikkaan.

Mikäli tarkastuksissa havaitaan epäkohtia, annetaan toimijoille kehotuksia ja määräaikoja. Jos uusintatarkastuksessakin havaitaan, että epäkohtia ei ole korjattu, ryhdytään tarvittaessa hallinnollisiin pakkokeinoihin.

Elintarvikevalvonta voi ottaa osana säännöllistä valvontaa ja omavalvonnan valvomiseksi elintarvikevalvontakohteista elintarvikenäytteitä. Myös leipomot ja mm. kala-, maito ja liha-alan laitokset ovat tulleet Oivan piiriin vuonna 2015.

Elintarvikehuoneistoilmoitus

Uusista elintarvikehuoneistoista tai kohteista, joissa tehdään olennaisia muutoksia, tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai sen olennaista muuttamista. Ilmoitus on voimassa toistaiseksi kunnes toiminta lopetetaan. Oleellisista muutoksista, keskeytyksistä ja lopettamisesta tulee ilmoittaa. Myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta valvontakohteessa toimijan tulee ilmoittaa elintarvikevalvontaan.

Tilapäisistä elintarvikkeiden myyntitapahtumista yhteistoiminta-alueella tekee toimija tiedotuksen elintarvikevalvonnalle neljä vuorokautta ennen tapahtumaa.

Lomakkeet:

lmoitus elintarviketoiminnasta 2023

Ilmoitus elintarviketoiminnan lopettamisesta 2023

Tiedotus myynnistä, liikkuva elintarvikehuoneisto

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa on nyt valtakunnallisessa käytössä. ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvike- ja terveydensuojelualan toimintojen

  • aloittamisesta
  • olennaisesta muuttumisesta
  • lopettamisesta
  • yrittäjän vaihtumisesta

Tällaisia toimintoja ovat mm. elintarvikkeiden tarjoilu ja myynti, leipomot sekä säännöllinen ulkomyynti (esim torimyynti). ilpasta ilmoituksen tiedot menevät paikallisen valvontayksikön käsiteltäväksi sähköisesti. Vastaavasti toimijat pääsevät näkemään ilppa-palvelusta omat tietonsa.

ilppa-palvelun teknisestä ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto. Lue lisää ilppa-palvelusta Ruokaviraston sivulta.

Talousvesi

Talousveden laatua seurataan säännöllisesti vesilaitoksen ja valvontaviranomaisen yhdessä laatiman valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Näytteenottomäärät perustuvat veden käyttäjä- tai toimitusmääriin. Myös elintarvikehuoneistot ja majoitus- tai kokoontumishuoneistot, joilla on oma talousvesikaivo kuuluvat talousveden valvonnan piiriin. Yksityisten talousvesikaivojen tutkimuksista vastaa kaivon omistaja.

Terveydensuojeluviranomainen antaa ohjeita vesinäytteiden ottamiseksi sekä tarvittaessa ohjeita kaivon puhdistamiseksi tai kunnostamiseksi.

Elintarvikevalvonnan yhteystiedot

Elintarvikevalvonnan yhteissähköposti

Vaasan kaupungin ympäristöosasto