Ohita valikko
Syömässä

Elintarvikevalvonta

Vaasan kaupungin ympäristötoimen elintarvikevalvonta valvoo kaikkia elintarviketuotannon vaiheita alkutuotannosta kuluttajalle luovuttamiseen saakka Vaasan ja Laihian yhteistoiminta-alueella.

Elintarvikevalvonnan tavoitteena on varmistaa elintarvikkeiden, niiden käsittelyn ja muun elintarviketoiminnan turvallisuus ja elintarvikemääräysten noudattaminen sekä laadun täyttyminen.

Vaasan elintarvikevalvonta ohjaa ja neuvoo sekä yrittäjiä, että kuntalaisia ja valvoo toimialueella tapahtuvaa elintarviketoimintaa maahantuonnista tarjoiluun. Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan, kun:

 • perustat elintarviketoiminnan tai muutat oleellisesti jo rekisteröityä elintarviketoimintaa
 • lopetat tai keskeytät elintarviketoiminnan
 • perustat tai lopetat laitostoiminnan
 • toimija vaihtuu
 • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
 • haluat huomauttaa elintarvikkeen laadusta, elintarvikehuoneiston toiminnasta tai olosuhteista
 • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen

Tarkastus

Tarkastukset elintarvikehuoneistoihin suoritetaan suunnitelman mukaisesti tai tarvittaessa, esimerkiksi valituksen perusteella. Suunnitelmallisista tarkastuskertomuksista muodostuu Oiva-raportti, joka julkaistaan internetissä www.oivahymy.fi – sivustolla. Yrityksen tulee sijoittaa Oiva-raportti sisäänkäyntinsä läheisyyteen asiakkaille näkyvään paikkaan.

Oiva-raportti kertoo tarkastuksen tuloksen. Tarkastuksella arvioidaan osa-alueita ja arviointiasteikko on neliportainen, A-D. Tarkastuksen kokonaistulos määräytyy heikoimman arvosanan mukaan. Osa-alueet ovat esimerkiksi omavalvonta, tilojen kunto, puhtaanapito, henkilökunnan toiminta ja koulutus, lämpötilanhallinta ja asiakkaille annettavat tiedot. Tarkastuksilla käytettävät Oiva- arviointiohjeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta: Mene tarkastusohjeisiin.

Mikäli tarkastuksilla havaitaan epäkohtia, annetaan toimijoille ohjeistusta ja neuvontaa, sekä tarvittaessa kehotuksia. Kehotuksista annetaan määräaika asian korjaamiseen, jonka jälkeen tehdään kohteeseen uusintatarkastus. Jos uusintatarkastuksessakin havaitaan, että epäkohtia ei ole korjattu, harkitaan tarvittaessa hallinnollisiin pakkokeinoihin ryhtymistä.

Osana säännöllistä valvontaa ja omavalvonnan valvomiseksi voi elintarvikevalvonta ottaa elintarvikevalvontakohteista elintarvikenäytteitä. Elintarvikevalvonta voi tehdä näytteenottoprojekteja tai muita vastaavia projekteja. Elintarvikevalvonta ohjaa myös opiskelijoiden opinnäytetöitä, ja voi tehdä valvontaprojektin osana sitä.

Suunnitteletko elintarviketoiminnan aloittamista?

Suunnitteletko elintarviketoiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista? Tee näin:

 1. Varmista, että tilat ovat soveltuvat suunniteltuun elintarviketoimintaan.
 2. Varmista, että sinulla on kaikki tarvitsemasi liitteet ja muut asiat ovat kunnossa, kuten esimerkiksi:
  – Suomi.fi valtuutus yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen,
  – tiedot toiminnasta, sen sijainnista, laajuudesta ja luonteesta,
  – elintarvikehuoneiston pohjapiirustus (tulee laittaa ilmoituksen liitteeksi).
  – Lisätietoa täältä: Ilppa.fi
 3. Tee ilmoitus elintarviketoiminnan rekisteröinnistä
 4. Odota ilmoituksen käsittelyä
 5. Tee omavalvontaa.

Ilmoitus elintarviketoiminnan rekisteröinnistä

Uuden elintarviketoiminnan aloittamisesta tulee elintarvikealan toimijan tehdä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten elintarvikevalvontaan. Myös jo rekisteröidyn toiminnan olennaisesta muuttamisesta tulee tehdä ilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista ja sen voi tehdä sähköisesti osoitteessa ilppa.fi.

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi, kunnes toiminta lopetetaan. Mikäli elintarviketoiminta lopetetaan tai keskeytetään, tulee tästä ilmoittaa elintarvikevalvontaan. Myös lopetus- ja keskeyttämisilmoituksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa ilppa.fi.

Mikäli toiminnanharjoittaja vaihtuu valvontakohteessa, tulee vanhan toimijan tehdä elintarvikevalvontaan lopetusilmoitus ja uuden toimijan tulee tehdä ilmoitus elintarviketoiminnan aloittamisesta toiminnan rekisteröintiä varten.

Ilmoitukset suositellaan tehtävän osoitteessa ilppa.fi, mutta mikäli tämä ei jostain syystä onnistu, ei hätää! Voit myös täyttää alla olevan lomakkeen ja lähettää sen meille sähköpostitse.

Huom! Ilmoitukseen tulee laittaa pohjapiirustus liitteeksi.

Lomakkeet:

lmoitus elintarviketoiminnasta

Ilmoitus elintarviketoiminnan lopettamisesta

Tuletko Vaasan tai Laihian alueelle myymään tai tarjoilemaan elintarvikkeita tilapäisesti?

Mikäli sinulla on rekisteröity liikkuva elintarvikehuoneisto muun kunnan valvonta-alueella ja olet tulossa Vaasaan myymään elintarvikkeita, tervetuloa!

Tee elintarvikevalvonnalle tiedotus viimeistän neljä arkipäivää ennen tapahtumaa.

Tiedotuksen voit tehdä sähköisesti oikeassa ylänurkassa olevalla painikkeella tai seuraavalla lomakkeella:

Tiedotus myynnistä, liikkuva elintarvikehuoneisto

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa on valtakunnallisessa käytössä. ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvike- ja terveydensuojelualan toimintojen

 • aloittamisesta
 • olennaisesta muuttumisesta
 • lopettamisesta
 • yrittäjän vaihtumisesta

Tällaisia toimintoja ovat mm. elintarvikkeiden tarjoilu ja myynti, leipomot sekä säännöllinen ulkomyynti (esim torimyynti). ilpasta ilmoituksen tiedot menevät paikallisen valvontayksikön käsiteltäväksi sähköisesti. Vastaavasti toimijat pääsevät näkemään ilppa-palvelusta omat tietonsa.

ilppa-palvelun teknisestä ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto. Lue lisää ilppa-palvelusta Ruokaviraston sivulta.

Elintarvikevalvonnan yhteystiedot

Elintarvikevalvonnan yhteissähköposti

Vaasan kaupungin ympäristöosasto