Förbigå menyn

Utredande av misstanke om matförgiftning

Man kan anmäla en misstanke av matförgiftning till livsmedelstillsynen på stadens miljöavdelning.

Om du misstänker att du blivit matförgiftad till exempel på en restaurang är det viktigt att du anmäler det. Då kan du förhindra att någon annan får en matförgiftning. Du kan också ta kontakt om du har någonting att anmärka om i kvaliteten på livsmedel som du har köpt. Livsmedelsövervakningen undersöker det anmälda objektet samt övervakar vid behov fortsatta åtgärder.

Anmälan kan inlämnas till livsmedelsövervakningen vid Vasa stads miljöavdelning per telefon, på plats eller per e-post (terveysvalvonta@vaasa.fi).

Livsmedelstillsyns kontaktuppgifter

Vasa stads växel

Gemensam e-mailadress till hälsoskyddet

Vasa stads miljöavdelning