Ohita valikko

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus

Valtakunnallista rekisteriä nikotiinivalmisteiden myyntipaikoista ylläpitää sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Toimi näin

Tee tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus tai tukkumyynti-ilmoitus myyntipaikan sijaintikunnalle. Jos myynti tapahtuu liikennevälineessä, osoita hakemus omalle kotikunnallesi.

Kirjaa hakemukseen tai ilmoitukseen

  • nimesi tai yrityksesi nimi, yhteystiedot Suomessa, henkilötunnuksesi tai Y-tunnuksesi sekä tuotteiden myyntipaikan osoite
  • selvitys siitä, minkä tuotteiden myyntiä hakemuksesi tai ilmoituksesi koskee
  • tieto pakollisesta omavalvontasuunnitelmasta
  • selvitys myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista
  • selvitys tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden sijoittelusta myyntipisteessä.

Ohjeet lupahakemuksen ja omavalvontasuunnitelman tekemiseen sekä myyntilupahakemus löytyvät Valviran verkkosivuilta.

Maksut

Kunta perii lupahakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä hyväksymänsä taksan mukaisen maksun. Lisäksi kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, myyntipistekohtaisen valvontamaksun. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupamaksu ja myynnin vuosittainen valvontamaksu määräytyvät Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti.

Määräajat

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus on pantava vireille riittävän ajoissa ennen uuden myyntipaikan avaamista. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiä ei voi aloittaa ennen kuin kunta on myöntänyt vähittäismyyntiluvan. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti puolestaan on mahdollista aloittaa heti ilmoituksen tekemisen jälkeen.

Lupahakemus pyritään käsittelemään noin kuukauden sisällä. Jos hakemus on puutteellinen, asiasta pyydetään täydennystä ja käsittely pitkittyy.

Arvioitu käsittelyaika on 1-4 viikkoa.

Voimassaoloaika

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena. Lupa myönnetään määräajaksi, jos toiminnan luonne sitä edellyttää. Tukkumyynti-ilmoitus on voimassa toistaiseksi tai kunnes elinkeinonharjoittaja ilmoittaa kunnalle toiminnan päättymisestä.
Määräaikainen vähittäismyyntilupa voidaan myöntää enintään vuodeksi. Myyjän tulee ilmoittaa tukkumyynnin lopettamisesta.

Valvonta

Kunnan valvontaviranomaiset valvovat tupakan ja muiden tupakkatuotteiden myynnin, rajoitusten ja tupakointikieltojen noudattamista sekä lainsäädännön noudattamista valvonta-alueellaan. Tupakkavalvonnan yhteydessä valvotaan myös lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiä.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

Kunnan tupakkalakia valvovalle viranomaiselle on ilmoitettava etukäteen myös toiminnan muuttamisesta sekä toiminnan lopettamisesta. Näillä tiedoilla voi olla vaikutusta kunnan perimiin valvontamaksuihin, joten tiedot on ilmoitettava kunnalle hyvissä ajoin. Kunnan on ilmoitettava Valviralle luvan myöntämisestä ja peruuttamisesta, lupaa koskevista muutoksista, myyntirikkomuksista sekä myynnin lopettamisesta.

Ilmoituksen voi tehdä osoitteeseen terveysvalvonta@vaasa.fi.

Ota yhteyttä!

Terveysvalvonnan yhteissähköposti

Vaasan kaupungin ympäristöosasto