Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Asukkaiden ja palkintoraadin suosikki voitti kauppatorin suunnittelukilpailun

Julkaistu: 26.10.2022

Vaasan kauppatorin suunnittelukilpailun voittajaksi valittiin 26.10. Loci maisema-arkkitehdit–Ramboll–Valoa -työryhmän ehdotus Vaasan Helmi. Voittajaehdotus esittelee torin aktiivisena ja viihtyisänä kaupunkilaisten olohuoneena. Ehdotus voisi jatkosuunnittelun jälkeen toteutua vuosina 2024-2025, jos rahoitus myönnetään.

Suunnittelukilpailun tavoitteena oli saada Vaasan kauppatorista ja sen ympäristöstä toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti toteutuskelpoinen ratkaisu, joka on käytettävissä hankkeen jatkosuunnittelun pohjana. 

Ratkaisun oli tuettava kestävällä tavalla keskustan elinvoimaisuutta, kulttuurihistoriallisia arvoja, viihtyisyyttä ja kaupunkiympäristön monimuotoisuutta. Erityisesti kiinnitettiin huomiota esteettömyyteen ja lapsiystävällisyyteen.  

Voittaneessa Vaasan Helmi –ehdotuksessa perusajatuksena on kehittää torin reunoja aktiivisiksi virkistys- ja oleskelualueiksi, jotka tuottavat kauppatorille lisäarvoa. 

– Voittanut ehdotus vahvistaa ulkotiloja osana ruutukaavakaupungille ominaisten puurivien ja puistikkojen perinnettä. Kauppatorille se pyrkii luomaan uutta ja modernimpaa ilmettä täydentämällä 90-luvun pelkistettyä puuriviaihetta, kuvailee palkintolautakunnan jäsen, maisema-arkkitehti Gretel Hemgård Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry:stä. 

Palkintolautakunnan mukaan Vaasan Helmi on kokonaisuudessaan vakuuttava ja vastaa kilpailuehdotuksista parhaiten asetettuihin tavoitteisiin. Myös suunnitelman budjetti vaikuttaa realistiselta ja toteutettavalta. 

Voittajaehdotus Vaasan Helmi:

 • Kauppatorin keskiosa jää vapaaksi torikaupalle ja vaihtuville tapahtumille. 
 • Uudet puurivistöt torin laidalla: yksi rivi lehmuksia ja kaksi riviä pilvikirsikkapuita.
 • Puiden lomassa torin laidoilla kiinteät toimintapisteet, joissa voi olla esimerkiksi penkkejä, keinuja ja leikkivälineitä.  
 • Merihenkinen leikkipaikka 
 • Muunneltava ja monipuolinen valaistus 
 • Uusi esteetön kiveys pohjois-eteläsuunnassa 
 • Hovioikeudenpuistikon kävelykadulle taidebulevardi: puukujien alle istutuksia sekä pelailu- ja oleskelupaikkoja.

”Yhdistelmä perinteistä avaraa toria ja pienempiä sopukoita”

Voittanut ehdotus oli sekä palkintolautakunnan että asukkaiden mieleen. 

Vaasalaiset saivat äänestää omaa suosikkiaan neljän finaaliehdotuksen joukosta heinä-elokuussa. Ääniä saatiin verkkokyselyllä yhteensä 306, joista enemmistö eli 41 % annettiin voittajaehdotus Vaasan Helmelle. 

Asukkaat kommentoivat Vaasan Helmi –ehdotusta mm. näin: 

 • Meriteema sopii täydellisesti Vaasan imagoon. Se on suunnitelmista esteettisin ja tunnelmallisin ja toisi siten torille viihtyvyyttä ja kulttuurillista arvoa. 
 • Saariston tuominen kaupunkiin. Monikäyttöisyys. Yhdistelmä perinteistä avaraa toria ja pienempiä sopukoita. Kutsuva, lämmin, valoisa. 
 • Suunnitelma kaikista neljästä selkein. Suunnittelussa otettu hienosti huomioon Vaasalle ominaisia asioita. Perinteitä vaalittu ja samalla tuotu modernisuutta mukaan. Iso plussa valaistuksen huomioimisesta. 

Toteutus mahdollisesti vuosina 2024-2025

Voittanut ehdotus voisi jatkosuunnittelun jälkeen toteutua kauppatorille vuosina 2024-2025, jos rahoitus myönnetään. 

– Esitämme vuodelle 2023 suunnittelurahaa sekä vuosille 2024-2025 toteutusrahaa. Päätökset hankkeen rahoittamisesta tekee kaupunginvaltuusto vuotuisten talousarviokäsittelyiden yhteydessä, kertoo kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi. 

Palkintolautakunta antoi myös suosituksensa suunnittelukilpailun jatkotoimenpiteiksi: 

 • Suunnitelmassa Hovioikeudenpuistikolle, kävelykadun aukiolle on ehdotettu Muuttuva Merenkurkku –taideteosta. Kivilohkareista ja vesiaiheista muodostuvan teoksen sijoittelua aukiolle tulisi pohtia uudelleen, sillä alue toimii tärkeänä läpikulkualueena ja pikkutorina. Jatkosuunnittelussa on pohdittava, voisiko suunnitelma toimia ilman teosta tai voiko sen toteuttaa esimerkiksi torialueelle. 
 • Suunnitelmaan sisältyvien toripaviljonkien arkkitehtuuria pitää raadin mukaan jatkosuunnittelussa vielä viilata. 
 • Leikkialueen osalta toivottiin jatkosuunnittelussa ainutlaatuisempaa, Vaasan torin arvoista ilmettä ja leikkivälineitä leikkipaikalle.  

Kunniamaininta ehdotukselle Palimpsest

Palkintolautakunta päätti antaa kunniamaininnan ehdotukselle Palimpsest rohkeasti nykyisestä poikkeavasta ja taiteellisesta ratkaisusta. Ehdotuksen on tehnyt työryhmä MASU Planning.  

Muut ehdotukset olivat työryhmä VSU maisema-arkkitehdit Oy:n Hemmahamn sekä Funkia-työryhmän Seudun Tori – Byggdens torg. Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Lue lisää: