Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Katu Vaasassa

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Hae avustusta hissin rakentamiseen

Julkaistu: 10.10.2019

Päivitetty: 11.11.2019

ARA:lta voi hakea enintään 45 % avustusta hissittömän kerrostalon jälkiasennushissin rakentamisen kokonaiskustannuksiin. Sen lisäksi Vaasan kaupungilta voi hakea enintään 10 % suuruisen avustuksen.

Vaasassa on edelleen noin 400 vähintään kolmen asuinkerroksen hissitöntä kerrostaloa.

ARA:lta voi nykyään hakea enintään 45 % avustusta hissittömän kerrostalon jälkiasennushissin rakentamisen kokonaiskustannuksiin. Valtion tuen lisäksi Vaasan kaupungilta voi hakea enintään 10 %:in suuruisen avustuksen. Vaasassa avustusta voi siis saada yhteensä 55 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Kaupungin avustus myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa sen jälkeen, kun ARA on hyväksynyt hankkeen kustannukset
ja myöntänyt hankkeelle valtion hissiavustuksen.

ARA:n hissiavustuksen edellytyksenä on, että hakija on tehnyt selvityksen talon esteettömyydestä. Hakemukseen on liitettävä esteettömyyden itsearviointi tai koulutetun kartoittajan tekemä esteettömyyskartoitus.

Vaasassa 400 hissitöntä kerrostaloa

Vaasassa on edelleen noin 400 vähintään kolme asuinkerrosta käsittävää hissitöntä kerrostaloa. Porrashuoneita näissä taloissa on noin 1 000 kpl.

Vaasan ikäväestö kasvaa voimakkaasti tulevaisuudessa. Kaupungin yli 70-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan lähes 3 000:lla vuoteen 2040 mennessä. Vaasassa asuu tällä hetkellä noin 10 000 yli 70-vuotiasta henkilöä.

– Asukkaiden kokemusten mukaan jälkiasennushissi helpottaa talossa asuvien ja asioivien elämää. Esteetön asumisympäristö mahdollistaa mm. ikäihmisen asumisen kotonaan pidempään. Hissistä hyötyvät myös mm. lapsiperheet, liikuntarajoitteiset, vieraat ja kunnossapitohenkilökunta, Vaasan kaupungin asuntopäällikkö Jonas Nylén kertoo.

– Usein hissi nostaa talon arvoa ja asuntoja on helpompi saada myydyksi. Hissillisessä kerrostalossa ikääntyneet voivat asua omassa kodissaan noin 6–8 vuotta pidempään kuin hissittömässä talossa. Mikäli ikäihminen pysyy pidempään toimintakykyisenä omassa kodissaan, tarkoittaa se yleensä myös säästöjä yhteiskunnalle, Nylén jatkaa.

Esteettömyysavustusta voi hakea esteettömyyttä parantaviin korjauksiin

Hissiavustusta ei myönnetä esteettömyyttä parantaviin korjaustoimenpiteisiin, vaan niihin on mahdollista hakea erikseen esteettömyysavustusta.

ARA myöntää esteettömyysavustusta sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin. Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Hae avustusta

Hissiavustushakemus jätetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:an.

Vaasan kaupungin avustusta haetaan kaupungin omalla lomakkeella.

ARA:n hissi- ja esteettömyysavustukset

https://www.ara.fi/hissiavustus 
https://www.ara.fi/esteettomyysavustus

Vaasan kaupungin hissiavustus

https://www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-ja-seudusta/ota-yhteytta/avustukset/hissiavustus/

Hissihankkeen suunnitteluvaiheessa voi käyttää apuna hissilaskuria

https://hissilaskuri.fi/

Mobiilisovellus asuinkerrostalon yhteistilojen esteettömyyden itsearviointiin

https://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2017/Mobiilisovellus_asuinkerrostalon_yhteist(42409)