Förbigå menyn
Katu Vaasassa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Sök ett hissunderstöd

Publicerad: 10.10.2019

Uppdaterad: 11.11.2019

Från ARA kan man nuförtiden söka ett understöd på maximalt 45 % för de totala kostnaderna för att bygga en efterinstallerad hiss i ett flervåningshus som saknar hiss. Förutom det statliga understödet kan man från Vasa stad söka ett understöd på högst 10 %.

I Vasa finns det fortfarande ca 400 flervåningshus med minst tre våningar utan hiss. Det finns ca 1 000 trappuppgångar i dessa hus.

Från ARA kan man nuförtiden söka ett understöd på maximalt 45 % för de totala kostnaderna för att bygga en efterinstallerad hiss i ett flervåningshus som saknar hiss. Förutom det statliga understödet kan man från Vasa stad söka ett understöd på högst 10 %.

I Vasa är det alltså möjligt att få ett understöd på totalt 55 % för de totala kostnaderna. Staden beviljar understöd inom ramen för tillbudsstående anslag när ARA har godkänt kostnaderna för projektet och beviljat statligt hissunderstöd för projektet.

Förutsättningen för ARA:s hissunderstöd är att den sökande har kartlagt husets tillgänglighet. Till ansökan bör bifogas en självbedömning eller en tillgänglighetskartläggning som gjorts av en sakkunnig.

I Vasa finns ca 400 flervåningshus utan hiss

I Vasa finns det fortfarande ca 400 flervåningshus med minst tre våningar utan hiss. Det finns ca 1 000 trappuppgångar i dessa hus.

Den äldre befolkningen i Vasa ökar kraftigt i framtiden och antalet över 70-åringar förväntas öka med nästan 3 000 fram till år 2040. I Vasa bor det för tillfället ca 10 000 personer över 70 år.

– Enligt invånarnas erfarenheter underlättar den efterinstallerade hissen livet för dem som bor och har ärenden i huset. En tillgänglig boendemiljö möjliggör bl.a. att äldre bor hemma längre. Också bl.a. barnfamiljer, rörelsehindrade, gäster och underhållspersonal har nytta av hissen, berättar Vasa stads bostadschef Jonas Nylén.

– Ofta höjer hissen husets värde och det blir lättare att sälja bostäder. Äldre kan bo ca 6-8 år längre i sitt eget hem i ett flervåningshus med hiss jämfört med ett hus utan hiss. Om åldringen förblir funktionsduglig en längre tid i sitt eget hem betyder det oftast också inbesparingar för samhället, säger Nylén.

Tillgänglighetsunderstödet beviljas för åtgärder som förbättrar tillgängligheten

Hissunderstöd beviljas inte för åtgärder som förbättrar tillgängligheten. För dem kan man söka ett skilt tillgänglighetsunderstöd.

ARA beviljar understödet för sådana åtgärder genom vilka tillgängligheten till bostäder och gemensamma utrymmen i bostadsbyggnaden påverkas i och med att hinder avlägsnas. Understödets storlek är högst 45 % av de godtagbara reparationskostnaderna.

Sök understödet

Hissansökan skickas till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Vasa stads understöd söker man med stadens egen blankett.

ARA:s hiss- och tillgänglighetsunderstöd

https://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Reparationsunderstod/Hissunderstod
https://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Reparationsunderstod/Tillganglighetsunderstod

Vasa stads hissunderstöd

https://www.vaasa.fi/sv/info-om-vasa-och-regionen/ta-kontakt-vasa-stad/understod/hissunderstod/

För planeringen av ett hissprojekt kan man använda sig av hissilaskuri

https://hissilaskuri.fi/

En mobilapp för självbedömningen av gemensamma utrymmen i ett flervåningshus

https://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2017/Mobiilisovellus_asuinkerrostalon_yhteist(42409)