Ohita valikko
Opettajat keskustelee

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Henkilökohtaisella budjetoinnilla aiempaa yksilöllisempiä palveluja

Julkaistu: 10.11.2021

Vaasa-Laihia -yhteistoiminta-alueella toteutettu ”Omannäköistä elämää” -hanke päättyy vuoden lopussa. Hankkeen aikana kehitettiin Suomen henkilökohtaisen budjetoinnin malli, jonka avulla vammaisille henkilöille on mahdollista myöntää aiempaa yksilöllisempiä palveluja. Alueellisen hankkeen tulokset julkaistaan päätöstilaisuudessa.

Vammaiset henkilöt ja heidän omaiset toimivat hankkeessa yhteiskehittäjinä ja asiantuntijoina. Heidän toiveina olivat, että he saisivat enemmän päätäntävaltaa sekä vastuuta omista palveluistaan. Yksilöllisemmät palvelut tukevat tasavertaisuutta muiden kanssa sekä vahvistavat asiakkaan elämänlaatua ja hyvinvointia.

– Kehittämistyön aikana vammaiset henkilöt innostuivat mahdollisuudesta päästä vaikuttamaan omien palveluidensa sisällön suunnitteluun. Asiakkaan roolin vahvistaminen palveluissa nähtiin siis erittäin tervetulleena. Samalla tiedostettiin, että se lisää myös asiakkaan vastuuta. Huolenaihetta herätti esimerkiksi se, osaako asiakas omaksua entistä suurempaa roolia palveluiden järjestämisessä, sekä saako hän tarvittaessa riittävästi tukea päätöksentekoon, kertoo projektipäällikkö Jessica Nygård.

Henkilökohtaisen budjetoinnin avulla mahdollistetaan vammaisen henkilön aidosti omannäköinen elämä. Tämä palveluiden järjestämistapa mahdollistaa asiakkaalle palvelujen valitsemisen myös perinteisten sosiaalipalveluiden ulkopuolelta. Näin ollen henkilökohtainen budjetointi antaa myös sosiaalityöntekijöille enemmän liikkumavaraa vammaispalveluiden myöntämisessä.

Tulokset julkaistaan päätöstilaisuudessa 24.11.

Hankkeen päätöstilaisuus järjestetään Teams-verkkotapahtumana 24.11.2021 klo 13-15. Tilaisuudessa esitellään Omannäköistä elämää -hankkeen tuloksia nykyisten ja tulevaisuuden vammaispalveluiden osalta. Lisäksi kerrotaan hankkeen aikana kehitetystä henkilökohtaisen budjetoinnin palveluprosessista sekä kuvapuhelinpalvelun käyttöönotosta.

– Olen todella tyytyväinen hankkeen aikaansaannoksiin! Meillä on ollut hyvä tiimi kasassa ja pääsimme niihin tavoitteisiin, joita hankkeelle oli asetettu. On hienoa, että saimme todella hyödyllisiä tuloksia, joilla vammaispalveluita voidaan kehittää jo nyt sekä tulevaisuudessa, iloitsee Nygård.

Tilaisuuden ohjelma:

 • Tilaisuuden avaus
  Jukka Kentala, sosiaali- ja terveystoimen johtaja, Vaasan kaupunki
 • Näkökulmia henkilökohtaisen budjetoinnin malliin valtakunnan tasolta
  Maarit Vinni, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Omannäköistä elämää -hankkeen alueelliset tulokset, hankehenkilöstö
 • Henkilökohtainen budjetointi suhteessa vammaisten henkilöiden osallisuuteen ja siihen liittyvään tutkimukseen
  Elisabeth Hästbacka, esteettömyyskoordinaattori, Vaasan kaupunki
 • Henkilökohtainen budjetointi vammaispalvelun johdon näkökulmasta
  Virpi Kortemäki, aikuisten sosiaalityön palvelualuejohtaja, Vaasan kaupunki

Tilaisuus on maksuton ja kaikille kiinnostuneille avoin. Ilmoittautuminen 21.11. mennessä osoitteessa vaasa.fi/omannakoistaelamaa.

Tervetuloa!