Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Kuva asemalle hylätyistä polkupyöristä

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Hylätyt polkupyörät kerätään pois keskusta-alueelta

Julkaistu: 16.4.2021

Vaasan keskustaan on vuosien aikana kerääntynyt suuria määriä hylättyjä polkupyöriä sekä niin sanottuja romupolkupyöriä. Vaasan nuorisovaltuusto kiinnitti ongelmaan huomiota viime keväänä ja kuntatekniikka ryhtyy nyt toimenpiteisiin pyörien siirtämistä varten.

Nuorisovaltuusto esitti tekniselle lautakunnalle osoittamassaan aloitteessa, että hylätyt polkupyörät siistitään pois katukuvasta kaupunkilaisten viihtyvyyden parantamiseksi.

Ensimmäisenä toimenpiteenä pysäköinnintarkastajat kehottavat kirjallisella siirtokehotuksella polkupyörien omistajia tai haltijoita siirtämään pyöriään sopivaan paikkaan tai hävittämään ne sillä uhalla, että se tehdään kaupungin toimesta korvausta vastaan.

Siirtokehotukset kiinnitetään polkupyöriin. Mikäli omistaja tai haltija ei ole kahden viikon kuluessa siirtokehotuksesta hakenut polkupyörää, kuntatekniikka suorittaa varastosiirron. Varastosiirrosta tehdään kirjallinen päätös, johon saa vaatia oikaisua.

Polkupyörien siirtäminen perustuu ajoneuvojen siirtämisestä annettuun lakiin. Lisätietoa antaa Pysäköinninvalvonta.