Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Övergivna cyklar samlas in på centrumområdet

Publicerad: 16.4.2021

Under årens lopp har det samlats stora mängder övergivna cyklar och så kallade skrotcyklar i Vasa centrum. Vasa ungdomsfullmäktige fäste uppmärksamhet vid problemet i våras och nu vidtar kommuntekniken åtgärder för att flytta bort cyklarna.

Ungdomsfullmäktige föreslog i sitt initiativ till tekniska nämnden att de övergivna cyklarna samlas in i syfte att snygga upp gatubilden och förbättra stadsbornas trivsel.

Som första åtgärd ger parkeringskontrollanterna ägarna eller innehavarna av cyklarna en skriftlig uppmaning att flytta sina cyklar till en lämplig plats eller nedskrota dem med hot om att det görs av staden på ägarens eller innehavarens bekostnad.

Flyttningsuppmaningarna fästs vid cyklarna. Om ägaren eller innehavaren inom två veckor från uppmaningen inte har hämtat sin cykel, för kommuntekniken cykeln till stadens upplag. Om upplagsflyttningen fattas ett skriftligt beslut i vilket omprövning får begäras.

Flyttningen av cyklarna bygger på lagen om flyttning av fordon. För mer information, kontakta parkeringsövervakningen.