Ohita valikko
Ilmakuva Vaasan vesitornista talvella

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan veroprosentteja, talousarviota ja jätelautakuntaa

Julkaistu: 14.11.2023

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 13.11. muun muassa vuoden 2024 veroprosentteja ja talousarviota sekä jätelautakunnan tilannetta.

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2024 tulo- ja kiinteistöverotulot seuraavasti:

 • Tuloveroprosentti 8,4 %
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 %
 • Maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
 • Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 %
 • Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %

Jos lakiehdotusta maapohjan ja rakennusten kiinteistöveroprosentin eriyttämisestä ei hyväksytä, yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,25 %.

Talousarvio 2024

Vaasan kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2024 julkistettiin 26.10. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan ja teki esitykseen muutoksia muun muassa seuraavasti:

 • 15 000 euron lisämäärä kuntatekniikalle Pilvilammen ulkoilualueen huoltoon.
 • Vaskiluodon pyöräilyn laatukäytävä ja Suvilahden pyöräilyreitti siirretään vuosiin 2025 ja 2026.
 • Perusopetuksen viikkotuntikehystä haluttiin pitää tasolla 2.0 eli tätä ei haluttu pienentää ja tähän annettiin yhteensä 330 000 euron lisämääräraha.
 • 7000 euron avustus Vaasan Maanpuolustusradat ry:lle Vaasan kaupungin alueen kehittämiseksi.

Tutustu talousarvioesitykseen.

Tilapäinen valiokunta valmistelemaan jätelautakunnan tilannetta

Vaasan seudun jätelautakunta on käsitellyt jätelain mukaista kuljetusjärjestelmävalintaa sekä poltettavan jätteen että lietteen osalta vuodesta 2014 lähtien.

Tilanne on kärjistynyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen annettua 2.11.2023 päätöksen, jossa se tuomitsee Vaasan seudun jätelautakunnalle 40 000 euron suuruisen uhkasakon. Uhkasakko asetettiin, koska jätelautakunta ei ole noudattanut ELY-keskuksen 31.8.2023 antamaa määräystä noudattaa jätelakia jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa päätöksenteossaan ja tehdä lainmukainen päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä 30.9.2023 mennessä.

Kaupunginvaltuusto päätti valita keskuudestaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Vaasan seudun jätelautakuntaan valitsemiensa viiden jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä erottamista. Lisäksi Vaasan kaupunki kutsuu koolle omistajakuntien kokouksen.

 

Kokouksen esityslista liitteineen ja myöhemmin pöytäkirja löytyvät täältä. 

Kokouksen tallenne on nähtävillä 14 päivää kokouksen jälkeen täällä.