Förbigå menyn
Flygbild av Vasas vattentorn på vintern

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Stadsfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde skattesatserna, budgeten och avfallsnämnden

Publicerad: 14.11.2023

Stadsfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 13.11 bland annat skatteprocent och budget för år 2024 samt situationen i fråga om avfallsnämnden.

Stadsfullmäktige beslutar fastställa inkomst- och fastighetsskatteintäkterna för år 2024 enligt följande:

 • Inkomstskattesats 8,4 %
 • Allmän fastighetsskattesats 1,25 %
 • Allmän fastighetsskattesats för mark 1,30 %
 • Skattesats för byggnader som används för stadigvarande boende 0,50 %
 • Skattesats för andra bostadsbyggnader 1,10 %
 • Fastighetsskattesats för obebyggd byggplats 4,00 %
 • Fastighetsskattesats för kraftverk 3,10 %
 • Fastighetsskattesats för allmännyttiga samfund 0,00 %

Om lagförslaget om att skilja åt fastighetsskattesatsen för mark och byggnader inte godkänns, är den allmänna fastighetsskattesatsen 1,25 %.

Budgeten 2024

Vasa stads budgetförslag för år 2024 publicerades 26.10. Stadsfullmäktige behandlade ärendet vid sitt sammanträde och gjorde ändringar i förslaget bland annat enligt följande:

 • Ett tillägg på 15 000 euro till Kommuntekniken för skötsel av Molnträskets friluftsområde.
 • Vasklots vägkorridor för cykling och Sunnanviks cykelled skjuts fram till åren 2025 och 2026.
 • Den grundläggande utbildningens veckotimresurs ville man hålla på nivån 2.0, dvs man ville inte minska den och för detta ändamål gavs ett tilläggsanslag på totalt 330 000 euro.
 • Ett understöd på 7000 euro till Vaasan Maanpuolustusradat ry för utvecklande av området i Vasa stad.

Bekanta dig med budgetförslaget. 

Ett tillfälligt utskott för att bereda situationen i fråga om avfallsnämnden

Vasaregionens avfallsnämnd har behandlat val av transportsystem i enlighet med avfallslagen både i fråga om brännbart avfall och slam ända sedan år 2014.

Situationen tillspetsades sedan NTM-centralen i Södra Österbotten avgett ett beslut av 2.11.2023, där centralen utdömer ett 40 000 euro stort vite för Vasaregionens avfallsnämnd. Vite ställdes eftersom avfallsnämnden inte har följt NTM-centralens förordnande av 31.8.2023 om att nämnden ska följa avfallslagen i sitt beslutsfattande om avfallstransportsystemet och fatta ett lagenligt beslut om avfallstransportsystemet senast 30.9.2023.

Stadsfullmäktige beslutade bland sig tillsätta ett tillfälligt utskott för att bereda avsättandet av de fem ledamöter och deras personliga ersättare som fullmäktige har valt in i Vasaregionens avfallsnämnd. Vidare kallar Vasa stad till ett möte för ägarkommunerna.

 

Sammanträdets föredragningslista med bilagor och protokoll, som publiceras senare, finns här. 

Inspelningen från sammanträdet kan ses i 14 dagar efter sammanträdet här.