Ohita valikko
Lapset pelaa sählyä

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Koulujen maksuton harrastustoiminta tavoittaa satoja lapsia

Julkaistu: 30.8.2023

Vaasan koululaiset pääsevät jälleen syyslukukaudella 2023 osallistumaan monipuoliseen ja maksuttomaan harrastustoimintaan. Lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan koulupäivän yhteydessä muun muassa Harrastamisen Vaasan malli –hankkeen avulla.

Syyslukukaudella 2023 Vaasan perusopetuksen kouluissa järjestetään vuosiluokkien 1-9 oppilaille noin 56 maksutonta kerhoa sekä lähes 90 viikoittaista maksutonta harrastustoimintoa Harrastamisen Vaasan mallin kautta.

Syyslukukauden 2023 harrastustoiminta kouluissa alkaa syyskuussa, joten vanhempien kannattaa seurata tarkasti viestintää Wilmassa.

– Kukin koulu tiedottaa omista kerhoistaan suoraan Wilmassa, joten kannattaa nyt alkusyksystä seurata erityisen tarkasti koulun viestejä ja tiedotteita, vinkkaavat hankekoordinaattori Anne Lamminen ja palvelusuunnittelija Sari Kivelä.

Liikuntaa, kokkausta ja kädentaitoja

Vaasassa on tavoitteena mahdollistaa jokaiselle vaasalaisille lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.

– Tämän syksyn toiminta näyttää ilahduttavan monipuoliselta, ja mukana on paljon uutta harrastustoimintaa. Kouluissa järjestetään muun muassa erilaisia kuvataide – ja käsityöpainotteisia harrastustoimintoja. Monet suosikit jatkavat, kuten esimerkiksi kiipeily ja liikunnalliset harrastustoiminnat. Nousevina ilmiöinä näkyvät muun muassa pelaaminen ja digiosaaminen, kuten koodaus. Oppilaiden toiveet on otettu laajasti huomioon, kertoo Lamminen.

Kouluissa järjestetään myös muun muassa musiikkikerhoja, läksypajoja sekä retki- ja seikkailukerhoja.

Harrastusvalikoima vaihtelee koulusta riippuen

Kunkin koulun harrastustarjonta riippuu siitä, mitä toiveita oppilailla on, mitkä ovat koulun omat toiveet ja millaisia toimijoita on saatu mukaan järjestämään harrastustoimintaa kullakin alueella.

– Harrastusvalikoima siis vaihtelee koulusta riippuen. Ja tietyssä koulussa järjestettävä harrastus on suunnattu pelkästään kyseisen koulun oppilaille, Kivelä kuvailee.

Harrastustoimintaa toteuttavat yhteistyössä Vaasan kaupungin perusopetus sekä muut harrastustoimintaa tarjoavat kaupungin yksiköt ja muut yhteistyökumppanit kuten esimerkiksi paikalliset yhdistykset ja seurat.

Harrastukset valittu lasten ja nuorten ehdotusten perusteella

Harrastusvalikoiman suunnittelussa tärkeää on lasten ja nuorten toiveiden kuuleminen.

Harrastuksia järjestetään Vaasan peruskouluissa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä Harrastamisen Vaasan mallin hankerahoituksella sekä Opetushallituksen myöntämällä erityisavustuksella.

Harrastamisen Vaasan mallin päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Sen toteuttamista koordinoi Vaasassa kaupungin nuorisopalvelut.