Förbigå menyn
Lapset pelaa sählyä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Skolornas avgiftsfria hobbyverksamhet når hundratals barn

Publicerad: 30.8.2023

Skoleleverna i Vasa har åter möjlighet att delta i ett mångsidigt utbud av avgiftsfria fritidsaktiviteter under höstterminen 2023. Barn och unga får möjlighet till fritidsaktiviteter i anslutning till skoldagen tack vare projektet Vasamodellen för hobbyverksamhet.

Under höstterminen 2023 ordnas 56 avgiftsfria klubbar för elever i årskurs 1-9 inom den grundläggande utbildningen i Vasa samt närmare 90 avgiftsfria fritidsaktiviteter genom Vasamodellen för hobbyverksamhet.

Hobbyverksamheten för höstterminen 2023 börjar i september, så föräldrarna bör noggrant följa med informationen på Wilma.

– Skolorna meddelar om sina egna klubbar direkt i Wilma, så det lönar sig att fästa särskild uppmärksamhet vid skolans meddelanden på Wilma så här i början av hösten, tipsar projektkoordinator Anne Lamminen och serviceplanerare Sari Kivelä.

Idrott, matlagning och skapande arbete

Syftet är att alla barn och unga i Vasa ska ha möjlighet till en avgiftsfri hobby som de tycker om i anslutning till skoldagen.

– Det är glädjande att se att höstens verksamhet verkar vara mångsidig och omfattar många nya fritidsaktiviteter. I skolorna ordnas bland annat hobbyverksamhet i olika former av bildkonst och hantverk. Flera favoriter, så som klättring och idrottsaktiviteter, får också fortsättning från tidigare år. Nya fenomen i en stigande trend är bland annat spel och digital kompetens så som kodning. Man har tagit stor hänsyn till elevernas önskemål, berättar Lamminen.

I skolorna ordnas även klubbar i musik och läxläsning samt för utflykter och äventyr.

Utbudet av fritidsaktiviteter varierar från skola till skola

Utbudet av klubbverksamhet i respektive skola beror på elevernas önskemål gällande hobbyer, skolans egna verksamhetsönskemål och de aktörer som är med och organiserar klubbverksamheten inom respektive område.

– Utbudet av fritidsaktiviteter varierar alltså från skola till skola. De fritidsaktiviteter och klubbar som erbjuds vid skolan riktar sig enbart till eleverna vid respektive skola, tillägger Kivelä.

Hobbyverksamheten genomförs i samarbete mellan Vasa stads grundläggande utbildning, andra enheter inom staden som erbjuder hobbyverksamhet och övriga samarbetsparter så som lokala föreningar och klubbar.

Fritidsaktiviteterna har valts utifrån barnens och ungdomarnas förslag

Vid planeringen av klubbverksamheten är det viktigt att lyssna på barnens och ungdomarnas önskemål.

Fritidsaktiviteterna vid Vasas grundskolor genomförs med projektfinansiering genom Vasamodellen för hobbyverksamhet från Regionförvaltningen i Västra och Inre Finland samt med specialunderstöd från Utbildningsstyrelsen.

Det huvudsakliga målet med Vasamodellen för hobbyverksamhet är att öka barnens och ungdomarnas välmående. Dess genomförande i Vasa samordnas av stadens ungdomsservice.