Ohita valikko
lapsi

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Uusi kotouttamisohjelma edistämään hyvinvoivaa ja vetovoimaista Vaasaa

Julkaistu: 13.3.2023

Monikulttuurisuusneuvosto on laatinut Vaasan kaupungin kotouttamisohjelman vuosille 2023-2026. Kotouttamisohjelman tarkoituksena on edistää monialaista yhteistyötä ja kotoutumista, yksilöiden ja perheiden hyvinvointia sekä yleistä turvallisuutta. Ohjelman tavoitteena on myös vahvistaa työllistymisen edellytyksiä, tukea sosiaalisten verkostojen luomisessa sekä luoda puitteita, jolla Vaasasta tulisi kotoutujalle kotikaupunki.

Kotouttamisohjelma on kehittämisohjelma, joka koostuu seitsemästä kokonaisuudesta: työ, asuminen, koulutus, terveys ja hyvinvointi, sosiaaliset suhteet ja kontaktit, lasten ja nuorten palvelut sekä turvallisuus. Kotouttamisohjelma huomioi kunnassa asuvat maahanmuuttaneet oleskelun perusteesta riippumatta.

– Strategiamme yhtenä tavoitteena on olla Suomen onnellisin ja turvallisin kaupunki. Kotoutumisen onnistuminen, yhdenvertaisuuden toteutuminen ja hyvät väestösuhteet edistävät jokaisen vaasalaisen hyvinvointia ja luovat kaupunkia, jossa on tilaa kaikille. Samalla vahvistamme kasvavaa, kilpailukykyistä ja vetovoimaista kaupunkia, sanoo kotoutumispäällikkö Hanna Kakko.

Ohjelma laadittu yhteistyössä

Kotouttamisohjelman tavoitteet on mietitty ja muotoiltu konkreettisiksi toimenpiteiksi yhteistyössä eri toimialojen ja järjestöjen edustajien kanssa, jotka omalla työllään ovat mukana edistämässä ja   mahdollistamassa hyvää kotoutumista. Tavoitteiden lisäksi ohjelmassa on määritelty toimenpiteet, aikataulu, vastuutahot ja kumppanit sekä mittarit toteutumisen arviointiin.

Monikulttuurisuusneuvosto seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista, tekee tarvittaessa lisäyksiä ja päivittää ohjelmaa.

– Kotoutumisen edistämiseen liittyvät rakenteet, lainsäädäntö ja vastuut ovat nyt suurten uudistusten alla. Olemme huomioineet tämän muun muassa korostamalla toimivia yhdyspintoja kunnan ja hyvinvointialueen tehtävissä, kertoo Kakko.

Vaasan kaupunginvaltuusto hyväksyi kotouttamisohjelman 20.2.2023.

Tutustu kotouttamisohjelmaan: vaasa.fi/kotouttamisohjelma