Ohita valikko
Hymyilevä, aurinkoinen asiakaspalvelija työssään

Kotouttamispalvelut

Kotouttamispalvelut tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluita kansainvälistä suojelua saaville ja myönteisen turvapaikan saaneille henkilöille sekä perheille. Toimintamuotoinamme ovat yksilöllinen ohjaus sekä ryhmämuotoinen toiminta. Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa siihen asti, kun niin sanottu laskennallinen korvausaika päättyy.

Vastaanotamme kaikki Vaasaan tulevat kiintiöpakolaiset sekä Vaasaan muuttavat kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt ja perheet.

Tavoitteenamme on tukea asiakasta ja hänen perhettään erilaisissa asiointitilanteissa, vahvistaa hänen tietämystä ja ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta sekä edistää asiakkaan omaa toimintakykyä.

Toimintaperiaatteemme on asiakkaan ja hänen kulttuuria kunnioittava työskentely.

Teemme aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa ja kehitämme uudenlaisia toimintatapoja ja –malleja.

Kotouttamispalveluissa työskentelee kotouttamisvastaavia, kotouttamisohjaajia, lastenhoitajia sekä yksikön johtaja.

Olemme mukana Kaikukortti-toiminnassa.

Tästä linkistä pääset katsomaan juhlaseminaarin tallenteen ”Kotouttamisen iloa Vaasassa 30 vuotta” joka toteutettiin Teams webinaarina 13.11.2020.

Kiintiöpakolaisten vastaanotto

Vastaamme Vaasaan tulevien kiintiöpakolaisten vastaanottoprosessista yhdessä muiden tahojen kanssa. Maahan saapumisen jälkeen kiintiöpakolaiset saavat samat palvelut, kuin muut kotouttamispalveluiden asiakkaat.

Kaupunginhallitus tekee kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta päätöksen ja asiakuuluvan sopimuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa allekirjoittaa kaupunginjohtaja. ELY päättää alueellisesti, kuinka Suomeen saapuvat kiintiöpakolaiset ohjautuvat eri kuntien kesken.

Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta

Ohjaamme ja neuvomme yksilöllisesti, asiakkaan tarpeet huomioiden. Pääasiallisesti annamme ohjausta ja neuvontaa asiakkaan kotona tai muissa toimintapaikoissa.

Kotouttamisvastaava

Suunnitelmallisesta kotoutumista edistävästä ohjauksesta ja neuvonnasta vastaa kotouttamisvastaava. Hänen tehtävänä on tehdä yleinen arvio asiakkaan tilanteesta ja laatia yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma kotoutumista edistävistä toimista.

Tarvittaessa kotouttamisvastaava ohjaa asiakkaan sosiaali- ja terveyshuollon palveluihin.

Kotouttamisohjaaja

Kotouttamisohjaaja toimii kotouttamisvastaavan työparina. Hänen tehtävänä on opastaa asiakasta sekä huolehtia yhdessä asiakkaan kanssa arkielämään liittyvistä asioista.

Jos asiakkaalla on sosiaalihuollon asiakkuus, toimii kotouttamisohjaaja tiiviissä yhteistyössä sosiaalialan ammattilaisen kanssa.

Ryhmätoiminta

Järjestämme ryhmätoimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Vaasa-Opiston kanssa toteutamme kotoutumissuunnitelman mukaista koulutusta työvoiman ulkopuolella oleville henkilöille, kuten kotiäideille.

Kriisikeskus Valon kanssa järjestämme tasapainovalmennusta traumaoireiden hallintaan.

Luetaan yhdessä – verkoston vapaaehtoiset opettavat suomen kieltä avoimissa ryhmissä kaksi kertaa viikossa.

Tavoitteenamme on auttaa ryhmätoiminnan avulla kotoutuja alkuun suomen kielen opinnoissa, antaa tietoa Suomen yhteiskunnasta sekä saada sosiaalisia kontakteja ja verkostoa uudessa kotimaassa.

Kaikissa kotiäideille tarkoitetuissa ryhmissä on järjestetty lastenhoito.

Kotoutumisen kokemusasiantuntijatoiminta

Kotoutumisen kokemusasiantuntijatoimintaa kehitämme yhdessä Pohjanmaan Yhdistykset ry:n kanssa. Vuonna 2019 valmistui 11 kotoutumisen kokemusasiantuntijaa.

Kotoutumisen kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta kotoutumiseen liittyvistä asioista, kuten viranomaisten palveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista ja yhdistysten tekemästä työstä. Kokemusasiantuntija voi toimia erilaisissa työryhmissä, luennoitsijana, kouluttajana tai muuten osallisena erilaisissa tapahtumissa tai tilaisuuksissa. Kokemusasiantuntijatoiminnan tavoitteena on osallisuuden vahvistaminen, yhteiskehittäminen sekä uudenlaisen ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yhdessä toimimisen kehittäminen.

Kotoutumisen kokemusasiantuntijatoiminnasta saa lisätietoa kotouttamispalveluiden johtajalta.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

  • Korsholmanpuistikko 44, 5.krs, 65100 Vaasa

    Avaa kartta

Aukioloajat

  • ma, ti ja to klo 9.00-15.00, ke ja pe klo 9.00-12.00