Ohita valikko
junaraiteet vaskiluotoon

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan katuverkon kunto ja korjausvelka selvitetään mittauksilla

Julkaistu: 7.7.2022

Vaasan katuverkon päällystevauriot selvitetään kuluvan kesän aikana. Pää- ja kokoojakaduilta mitataan myös uraisuus ja valituilta kaduilta lisäksi rakenteellinen kunto. Kerätyn datan perusteella arvioidaan päällysteiden ja katurakenteiden tämän hetkinen korjausvelka. Selvityksen toteuttaa AFRY-Finland ja kuntomittaukset tehdään yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa.

Mittauksilla tehdään kuntoselvitys päällystevaurioista 400 kilometriltä katuverkosta sekä jalankulku- ja pyöräväylien noin 200 kilometrin osuudelta. Rakenteellista kuntoa kartoitetaan yhteensä 50 kilometriä valituilta katuosuuksilta.

– Projekti sisältää tiedonkeruuta päällystevaurioista, pää- ja kokoojakatujen uraisuusmittaukset, katuosuuksien valinnan kantavuus- ja maatutkamittauksiin ja tuloksista tehtävään katuanalyysiin sekä selvityksen tulosten viennin päällysteiden hallintajärjestelmään ja korjausvelan arvioinnin, kertoo selvityksen projektipäällikkönä toimiva Markku Knuuti AFRY-Finlandista.

Teitä on jo tähän mennessä kartoitettu ja kartoitetaan myös lisää Vaasassa Crowdsorsa-mobiilipelin avulla, jossa tienkäyttäjät tienaavat rahaa poimimalla virtuaalimarjoja katujen kuntotietoa kerätessään.

– Koko katuverkon kattavasta analysoinnista saamme erittäin hyvää, tutkittuun dataan perustuvaa tietoa, josta toivomme saavamme vertailukohteita korjausvelan laskentaan. Tietoa katujen todellisesta kunnosta voimme hyödyntää tulevissa katujen saneerausten suunnitteluissa. Saneerauslistalla olevat kadut ovat enimmäkseen infran käyttöikään, asukaspalautteina tulleisiin sekä kunnossapidon tarkasteluihin perustuvia katuja. Saneerauskohteiden aikataulutukseen liittyy myös Vaasan Veden putkien elinkaaritarkastelut. Mikäli kadun rakenteen kunto on heikko sekä infraputkien elinkaari päättymässä, menee kohde kärkeen listalla, sanoo selvityksen tilannut Vaasan kaupungin suunnittelupäällikkö Jyri Mursula.

Ei haittaa liikenteelle

Kesän aikana Roadscanners Oy tekee erityisellä Road Doctor Survey Van -mittausajoneuvolla laserkeilain- ja maatutkamittauksia Vaasan kaduilla. Mittaukset tehdään ajoneuvoon kiinnitettyjen mittalaitteiden avulla muun liikennevirran joukossa. Laserkeilain aineistosta lasketaan urasyvyydet ja maatutka-aineistosta tulkitaan katujen päällysteen ja kantavan kerroksen paksuudet. Road Masters Oy tekee kaduilla kantavuusmittauksia perässä vedettävällä pudotuspainolaitteella muun liikennevirran joukossa.

– Mittaustöistä ei aiheudu muulle liikenteelle merkittävää haittaa, Knuuti kertoo.

Projektin toteuttaa AFRY-Finland Oy. Joukkoistetun päällystevauriodatan keräämisen toteuttaa Crowdsorsa Oy. Uraisuusmittauksen ja maatutkauksen tekee Roadscanners Oy. Kantavuusmittaukset toteuttaa West Coast Road Masters Oy. Päällysteiden hallintajärjestelmän toteuttaa Sirway Oy.