Ohita valikko
Ilmakuva Vaasasta rannan puolelta illalla talvella

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan kaupunki teki haastavissa olosuhteissa lähes 14 miljoonan euron tuloksen

Julkaistu: 21.3.2024

Tilinpäätös vuodelle 2023 on valmistumassa. Tilinpäätöksen mukaan Vaasan kaupunki teki viime vuonna noin 13,9 miljoonan euron tuloksen ja saavutti väkilukuennätyksensä. Tilinpäätöksen tulosta siivittivät muun muassa valtionosuudet ja sote-uudistuksen jälkeiset verohännät. Seuraavan neljän vuoden aikana taloutta joudutaan kuitenkin sopeuttamaan 40–50 miljoonan euron edestä.

Suomen talous painui taantumaan vuoden 2023 lopulla ja bruttokansantuote laski yhdellä prosentilla. Lisäksi inflaatio, korkeat korot ja lisääntyvät konkurssit aiheuttivat haasteita.

– Valtakunnallisesti katsottuna kuntien tilinpäätökset vuodelta 2023 osoittavat, että kuntatalous jäi hieman odotuksista, mutta saavutti silti ennätysvahvan vuosikatteen ja tilikauden tuloksen. Tämä johtuu pitkälti sote-uudistuksen vaikutuksista. Poikkeuksellisen vahva tulos (arvioitu 1,8 miljardia euroa) oli seurausta kertaluonteisista eristä, jotka paransivat verorahoitusta miljardeilla euroilla. Kuntien korkokulut kaksinkertaistuivat edellisvuodesta, mutta samalla myös korkotulot lisääntyivät, sanoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Suurin vaikutus vuonna 2023 kuntatalouteen oli juuri sote-uudistuksella. Uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille.

– Sote-uudistus muutti kuntataloutta paljon. Valtakunnallisesti katsottuna kuntien toimintakulut laskivat -52 prosenttia ja toimintatulot -28 prosenttia. Toimintakate taas pieneni noin -59 prosentilla. Uudistus vaikutti myös verotuloihin ( -46 %) ja valtionosuuksiin (-66 %), jatkaa talous- ja strategiajohtaja Cecilia Raunio.

Työttömyys lisääntyi koko maassa. Pohjanmaan ELY-keskusalueella työttömyysaste oli joulukuussa 7,1 prosentti eli Manner-Suomen alhaisin (koko Suomi 11,2 %).

Väkiluku nousi koko maassa ja Vaasassa ennätyksellisellä, noin 1000 asukkaalla, lähes 69 000 asukkaaseen.

– Ennätyksellinen väkiluvun kasvu, vahva tulos ja Suomen mittakaavassa alhainen työttömyys ovat positiivisia asioita, Häyry myöntää.

Sote-uudistus vaikutti velkaantumisasteeseen ja tulokseen

Sote-uudistuksen myötä Vaasan kaupungin suhteellinen velkaantumisaste nousi voimakkaasti, koska sotepalveluihin liittyvät tulot siirrettiin, mutta sotekiinteistöjen velat jäivät kaupungille. Myös omavaraisuusaste heikkeni uudistuksen takia.

– Pitkälti vaikutukset talouteen johtuvat myös verohännistä ja valtionosuuksista. Vuosikate nousi vuonna 2023 Vaasassa 47,6 miljoonaan euroon ja parani 14,4 prosentilla. Valtionosuuksia lasketaan saaneen noin 10–15 miljoonaa euroa liikaa ja verohäntiä mahdollisesti 10–20 miljoonaa euroa uudistuksen myötä vuonna 2023. Korjatuissa laskelmissa sote-erät alentavat valtionosuuksia 25–29 miljoonalla eurolla vuosille 2024–2027, nämä erät pienentävät valtionosuuksia kokonaisuudessaan 110,4 miljoonaa euroa, Raunio kertoo.

Toimintatuotot laskivat viime vuonna 10 miljoonaa euroa (-10,3 %), toimintakulut 262 miljoonaa euroa (-48,7 %), valtionosuudet 91 miljoona euroa (-64,9 %) ja verotulot 145 miljoonaa euroa (-43,6 %).

Tuloja saatiin esimerkiksi Liftin kasvavasta matkustajamääristä, tonttivuokrista, kiinteistöjen myynnistä ja vuokraamisesta.

Toimintakuluihin vaikuttivat viime vuonna muun muassa palkankorotukset ja kertakorvaukset, jotka kasvattivat henkilöstökuluja noin 7 miljoonalla eurolla, sekä hintojen nousu.

Kassavirta toiminnasta ja investoinneista oli 1,5 miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2023.

Tilikauden tulokseksi kaupunginhallitukselle esitetään 13,9 miljoonaa euroa. Ylijäämäksi muodostuu tilakaudelta noin 14,4 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 investoitiin kasvuun

Vuoden 2023 merkittäviä investointeja olivat sataman alue, Laajametsän teollisuusalue sekä pyöräily, kadut ja puistot. Lisäksi investointiin päiväkoteihin ja kouluihin. Uusimpana avasi ovensa Teeriniemen päiväkoti.

GigaVaasa -alueesta tehtiin vaikuttavuusarvio, jonka mukaan alueeseen investointi voi tuoda tulevina vuosia itsensä monin kertaisesti takaisin.

– Puhutaan isoista luvuista. Alueen teollisuus voi tuoda jopa 2,7 miljardin euron arvonlisäyksen, josta jopa 1,7 miljardia euroa kohdistuisi Vaasan seudulle. Tämä voisi tuoda jopa 10 400 uutta työpaikkaa, joista 4 900 Vaasan seudulle. Tuotoksena olisi jopa 7,8 miljardia euroa, sanoo Häyry.

Kokonaisuudessaan Vaasan kaupunki investoi viime vuonna 51,3 miljoonaa euroa. Rahoitusosuuksia saatiin 0,4 miljoonaa euroa ja luovutustuloja 3,9 miljoonaa euroa. Velkamäärä nousi 26 miljoonaa euroa (7,9 %). Velkamäärä vuoden lopussa asukasta kohden oli 5 110 euroa.

– 177 kuntaa Suomessa maksoi lainojaan takaisin, kun taas 104 kuntaa otti lisää lainaa. Vaasa oli yksi kunnista, joka otti lisää lainaa. Soten rahoitus rasitti kaupungin kassaa vielä vuonna 2023, Raunio summaa.

Korkojen nousu vaikutti konsernin tulokseen

Yleinen kustannus- ja korkotason nousu näkyy erityisesti konsernin kiinteistöosakeyhtiöiden taloudessa, jossa kiinteistöjen hoitokulut ja lainamäärät ovat suhteellisen suuret. Korkojen nousu heikensi etenkin Kiinteistö Oy Palosaaren Kampuksen taloutta.

Myös toimintaympäristön muutokset vaikuttavat konserniyhteisöihin; muun muassa Venäjän viennin tyrehtyminen on vähentänyt operatiivisen satamayhtiön Kvarken Portsin rahtimääriä ja lisääntynyt etätyökäytäntö laskee kiinteistökonsernin käyttöasteita.

Vaasan Sähkö investoi yhteensä lähes 25 miljoonalla eurolla vuonna 2023. Muun muassa Påttin jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettu hukkalämpöä hyödyntävä laitos otettiin käyttöön. Vaasan Sähkö maksoi 6 miljoonan euron osingot vuonna 2023.

VAMK saavutti tulostavoitteensa, joka oli 100 000 euroa, sillä tilikauden 2023 tulos oli noin 135 000 euroa (liiketulos n. 9 300 euroa).

TeeSe Botnia Oy suunnitteli ja toteutti energiansäästötoimenpiteitä talven aikana yhteistyössä asiakkaan kanssa. Ruokapalveluiden uudelleenorganisointi 1.1.2023 toteutettiin suunnitellusti. Muutosneuvotteluiden toimenpiteiden seurauksena tilikauden tulos on positiivinen noin 100 000 eurolla.

Kvarken Link –konserni teki toimenpiteitä energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, ja päästöt ovatkin vähentyneet 23 prosenttia. Tämä johtuu nesteytetyn maakaasun lisääntyneestä käytöstä ja akkutekniikan hyödyntämisestä.

Tilikauden 2023 aikana työterveysyhtiö TT Botnia luovutti harjoittamansa markkinoille suuntautuvan liiketoiminnan tytäryhtiö YritysBotnia Oy:lle liiketoimintasiirtona. Yhtiö maksoi takaisin omistajilleen puolet pääomalainoista vuoden 2023 lopussa. Yhtiön liiketulos vuonna 2023 oli noin 737 000 euroa.

Tulevat vuodet vaativat sopeutusta

Uusimpien ennusteiden mukaan verotuloja saadaan vähemmän vuosina 2024–2027. Lisäksi valtionosuudet putoavat.

– Meillä on käynnissä talouden sopeuttamisohjelma, jonka tavoitteena on 40–50 miljoonan euron säästöt. Tasapainottamisohjelmaan kuuluu niin kaupungin lakisääteinen palvelutuotanto kuin vapaaehtoiset tehtävät. Erityisesti oman toiminnan järjestämistä ja palveluverkon tehokkuutta tarkastellaan huolellisesti. Tällä voi olla myös henkilöstövaikutuksia, jotka konkretisoituvat vasta päätösten myötä, Raunio sanoo.

Kumulatiivinen ylijäämä kääntyisi Raunion mukaan alijäämään noin 2025–2026 vuoden tienoilla, mikäli mitään säästöjä ei tehtäisi.

Investointeja tehdään tulevina vuosina harkiten, sillä investointisuunnitelmassa on tällä hetkellä 50 miljoonaa euroa vuodessa, kun tulevien vuosikatteiden ennustetaan olevan vain 20 miljoonan euron luokkaa. Lainarahoitusta tulisi korkomenojen takia vähentää.

Tulevaisuus tuo mukanaan myös uusia uudistuksia.

– Vuoden 2025 alusta työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kunnille. Vaasassa tämä tarkoittaa Pohjanmaan työllisyysalueen alkua. Uudistuksen talousvaikutukset eivät ole vielä täysin konkretisoituneen. Uudistuksen tavoite on kuitenkin vahvistaa alueiden taloutta ja kasvua tuomalla palvelut lähemmäs kuntia ja kuntalaisia sekä vastaamaan paremmin kuntien ja alueiden tarpeeseen, Häyry kertoo.

 

Vuoden 2023 tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 28.3. ja kaupunginvaltuustossa 10.6.

Tilinpäätös on saatavilla perjantaina 22.3. klo 16 jälkeen verkossa kaupunginhallituksen kokouksen esityslistan liitteissä.

 

Tilinpäätös 2023 lukuina (alustava 20.3.2024):

 

 • Vuosikate………………… 47,6 miljoonaa euroa (2022: 41,6 miljoonaa euroa)
  Muutos 2022–2023……….. 6,0 miljoonaa euroa (+14,4 %)
 • Tilikauden ali-/ylijäämä…… 14,4 miljoonaa euroa (2022: 3,0 miljoonaa euroa)
  Muutos 2022–2023………. 11,4 miljoonaa euroa (+383,9 %)
 • Verotulot……………………. 188,1 miljoonaa euroa (2022: 333,5 miljoonaa euroa)
  Muutos 2022–2023……….. 145,3 miljoonaa euroa (-43,6 %)
 • Valtionosuudet……………. 49,1 miljoonaa euroa (2022: 140,2 miljoonaa euroa)
  Muutos 2022–2023……….  91 miljoonaa euroa (-64,9 %)
 • Lainakanta e/asukas………. 5 110 euro/asukas (2022: 4 800 euroa/asukas)
  Muutos 2022–2023………. 311 euroa (+6,5 %)
 • Investoinnit nettomeno……. 46,9 miljoonaa euroa (2022: 43,5 miljoonaa euroa)
  Muutos 2022–2023…………. 3,4 miljoonaa euroa (+7,8 %)
 • Asukasluku 2023……………68 969 (2022: 68 170)
  Muutos 2022–2023…………. 952 (+1,4 %)
 • Kaupunkikonsernin tulos…… 29,6 miljoonaa euroa (2022: 14,8 miljoonaa euroa)
  Muutos 2022–2023………..…14,9 miljoonaa euroa (101 %)