Ohita valikko
Nainen sadetakissa

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Valtuusto käsitteli kokouksessaan Vaasa-Uumaja-kehittämisstrategiaa sekä valtuustoaloitteita

Julkaistu: 29.8.2023

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 28.8. muun muassa Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan yhteistä kehittämisstrategiaa ja ystävyyskuntarahastoa sekä kolmea valtuustoaloitetta.

Vaasan kaupunki ja Uumajan kunta ovat laatineet yhteisen kehittämisstrategian. Sen tavoitteena on parantaa asukkaiden elämänlaatua sekä vahvistaa yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä.

Yhdessä laadittiin visio: Uumaja ja Vaasa 2030 – rajattomien mahdollisuuksien ja kestävän kasvun seutu, jossa on neljä painopistealuetta:

1) Innovatiivinen, integroitunut, kasvava ja kestävä elinkeinoelämä, 2) Kilpailukykyinen, osaajia houkutteleva seutu, 3) Vetovoimaiset kaupunki- ja elinympäristöt, 4) Uumaja ja Vaasa – yhteisiä elämyksiä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian.

Lue lisää kehittämisstrategiasta täällä.

Kaupunginvaltuusto päätti myös 100 000 euron ystävyysrahastosta. Ystävyyskuntarahaston tuottoja käytetään ystävyyskuntatoiminnan edistämiseen, erityisesti Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan väliseen kulttuuri- ja urheiluvaihtoon. Rahastoa voidaan kartuttaa sijoitustuotoilla, lahjoituksilla ja muilla tuloilla. Tuottojen käytöstä päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta.

Valtuusto kokoontuu ensi vuonna 8 kertaa

Valtuusto päätti vuoden 2024 kokouspäivämääristään. Kokoukset pidetään 19. helmikuuta, 25. maaliskuuta, 29. huhtikuuta, 10. kesäkuuta, 2. syyskuuta, 7. lokakuuta, 11. marraskuuta ja 9. joulukuuta.

 

Valtuusto käsitteli 3 valtuustoaloitetta

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen maarakennus- ja kuljetusalan indeksikorotuksista. Aloitteen mukaisesti indeksikorotus tulee ottaa pikaiseen käsittelyyn kohonneiden kustannuksien vuoksi.

Konsernijaoston mukaan sopimuksissa käytetään riskinjakoperiaatetta, joka tarkastellaan yksityiskohtaisesti yksittäisiä sopimuksia koskien. Tästä syystä yleistä linjausta hyväksyttävistä sopimusmuutoksien tasoista maarakennus- ja kuljetusalan indeksikorotukseen liittyen on mahdotonta tehdä.

Pasi Keskinen (Kesk.) on tehnyt valtuustoaloitteen kesäajan varhaiskasvatuksen tarjoamisesta 1- luokkalaisille lapsille. Aloitteessa esitetään, että Tervajoen koululla toteutettaisiin varhaiskasvatuspalveluiden toteuttamana kesäajan hoito perheille, joilla ei ole muuta mahdollisuutta sitä järjestää.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen mukaan lautakunta tunnistaa valtuustoaloitteessa esitetyn haasteen, mutta sen mukaan varhaiskasvatuksen resursseilla kesähoidon järjestäminen koululaisille ei ole mahdollista. Koulun tilat olisivat periaatteessa kesäloma-ajalla käytettävissä. Kaupunki ja 3. sektori järjestävät useita erilaisia leirejä ja muuta toimintaa kesän aikana. Kesätoimintaa voisikin vetää esimerkiksi sopiva yhdistys.

Tommi Mäki (Kok.) on jättänyt valtuustoaloitteen koskien julkisia ja avoimia wc-tiloja Vaasassa. Aloitteessa tuodaan esille, että kaupungissa on hyvin rajoitetusti yleisiä wc-tiloja.

Kaupunkiympäristön vastauksen mukaan yleisten wc-tilojen tarve on tunnistettu kaupunkiympäristöä kehittävissä kaavahankkeissa. Wc-tilat on myös otettu tavoitteeksi useissa suunnittelu ja toteutuskilpailuissa.

Yleisten wc-tilojen määrällistä ja laadullista kehitystyötä jatketaan harkitusti tulevien kehityshankkeiden yhteydessä. Seuraavana merkittävänä kaavahankkeena laaditaan Hietasaaren ja Sisäsataman alueille kaavamuutosta. Tässä yhteydessä tarkastellaan ainakin Hovioikeuden puiston sekä Hietasaaren wc-tilojen tarvetta.

 

Kokouksen esityslista liitteineen ja myöhemmin pöytäkirja löytyvät täältä. 

Kokouksen tallenne on nähtävillä 14 päivää kokouksen jälkeen täällä.