Ohita valikko

Ongelmia asumisessa

Oma, turvallinen koti on tärkeä hyvinvoinnin perusta. Joskus kuitenkin asumiseen liittyy erilaisia ongelmia, jotka voivat pahimmillaan vaarantaa asumisen. On tärkeää lähteä selvittämään asioita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Haasteellisetkin asiat voidaan yleensä ratkaista.

Asunnon menettämiseen johtavat syyt

Vuokrasopimuksen purkuun johtavia syitä ovat mm.:

 • vuokrarästit
 • asunnon luovuttaminen jollekin toiselle muutoin kuin lain sallimalla tavalla
 • asumishäiriöt, häiritsevä elämä
 • huoneiston huono hoito

Vuokrasopimuksen purkua edeltää kirjallinen varoitus. Vuokrasopimuksen purkaminen ja lakkaaminen perustuvat lakiin asuinhuoneiston vuokrauksesta (61 §). https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481.

Asunnon vaihto

Kohtuuhintaisen vuokra-asunnon löytäminen voi olla vaikeaa ja sen vuoksi on hyvä miettiä, voisitko jatkaa asumista nykyisessä asunnossasi.

Mieti miksi et ole tyytyväinen nykyiseen asuntoosi. Harkitsetko asunnon vaihtoa, koska asunnon sijainti on mielestäsi huono, eikö asunnon ulkonäkö miellytä vai onko naapurisuhteissa ongelmaa?

Mieti millä edellytyksillä asuminen voisi jatkua nykyisessä asunnossasi. Mitkä ovat nykyisen asunnon hyviä puolia? Ehkä hieman syrjäisen sijainnin korvaa muutoin viihtyisä koti ja ympäristö.

Vuokra myöhässä

En pysty maksamaan seuraavaa vuokraani eräpäivänä, mitä teen?

 • Maksa eräpäivänä vuokrastasi niin paljon kuin pystyt. Pienikin maksettu summa kertoo vuokranantajallesi, että olet hoitamassa asiaasi.
 • Ole yhteydessä vuokranantajaasi riittävän ajoissa ennen eräpäivää: kerro maksuvaikeuksistasi ja neuvottele uudesta eräpäivästä tai maksusuunnitelmasta.
 • Joskus on mahdollista, että maksat seuraavien kuukausien vuokran normaalisti ja teet rästiin jäävästä vuokrasta maksusuunnitelman esim. neljän kuukauden ajalle, jolloin maksat rästin lyhennystä normaalin kuukausivuokran päälle.
 • Yhteydenotto vuokranantajaan on ensiarvoisen tärkeää ja turvaa asumistasi.

Mitä maksamattomasta vuokrasta seuraa? Maksamatta jäänyt vuokra

 • aiheuttaa lisäkustannuksia (maksukehotusmaksut, viivästyskorot, oikeudenkäyntikulut)
 • voi johtaa haastehakemukseen ja vuokravelka-asian käsittelyyn oikeudessa
 • voi aiheuttaa häätötuomion
 • aikaansaa merkinnän luottotietoihin.

Merkintä luottotiedoissa

Luottohäiriömerkintä voi olla esteenä asunnon saamiselle, erityisesti jos sinulla on merkintä maksamattomista vuokrista. Omat luottotietosi voit tarkistaa Suomen Asiakastieto Oy:n sivuilta: https://www.asiakastieto.fi/omatieto/fi.

 

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta-apua voi saada Takuusäätiöltä sekä Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnalta.

Takuusäätiö

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö. Tuemme ihmisten itsenäistä selviytymistä arjen raha-asioissa ja velkojen hoidossa. Palvelumme ovat maksuttomia. Voit ottaa yhteyttä Takuusäätiön Velkalinjaan ja Kysy rahasta -chattiin, kun sinulla on rahahuolia ja haluat keskustella omasta tai läheisesi raha- ja velkatilanteesta.

www.takuusaatio.fi

Velkalinja 0800 9 8009

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta

Puhelimitse ajan voi varata numerosta 029 56 61245 (Vaasa, Kokkola)

Talous- ja velkaneuvonnan virastopostin osoite on pohjanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/keski-pohjanmaanjapohjanmaanoikeusaputoimisto/fi/index/otayhteytta.html

Naapuruusongelmat

Toisinaan naapurista aiheutuu toistuvaa häiriötä kuten metelöintiä tai ilmaantuu muita kiusallisia tilanteita, häirintää, kiusaamista ja ristiriitoja. Tällaisissa tapauksissa mieti, voitko keskustella asiasta suoraan naapurisi kanssa tai yhdessä muiden naapureittesi kanssa. Voit myös olla yhteydessä isännöitsijään.

Jos naapurissa on alaikäisiä lapsia, joiden turvallisuudesta herää huoli, ole yhteydessä poliisiin, sosiaalipäivystykseen tai lastensuojelun päivystykseen.

Häätö

Jos asumisessasi on vakavia ongelmia, voivat ne johtaa asumisesi päättymiseen. Vuokranantaja voi viedä asian käräjäoikeuteen, josta toimitetaan haaste vuokralaiselle.

Ulosotto ilmoittaa häätöpäivän ja toimeenpanee häädön.

Jos häätöpäivä on ilmoitettu, tulee asiointi hoitaa ulosottoviranomaisen kanssa. Ulosottoviranomainen voi yhdessä vuokranantajan kanssa miettiä, onko häätöpäivää mahdollista muuttaa, jos sinulla on uusi asunto tiedossa ja muutto ajoittuu lähipäiville.

Jos häätöä ei peruta, eikä sinulla ole uutta asuntoa, ole yhteydessä sosiaaliviranomaisiin.