Förbigå menyn

Problem som gäller boendet

Ett eget, tryggt hem är en viktig grund för välbefinnandet. Ibland kan det ändå uppstå olika problem med boendet som i värsta fall kan riskera boendet. Det är viktigt att reda ut problemen i ett så tidigt skede som möjligt. Tillsammans kan man vanligtvis lösa även besvärliga saker.

Orsaker till att man mister bostaden

Orsaker till att hyresavtalet hävs är bl.a:

 • obetalda hyror
 • upplåtande av bostaden till någon annan på ett annat sätt än vad lagen tillåter
 • boendestörningar, störande levern
 • dålig skötsel av bostaden

Innan hyresavtalet hävs ska en skriftlig varning ges. Hävande och förfall av hyresavtalet baserar sig på lagen om hyra av bostadslägenhet (61 §). https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19950481

Byte av bostad

Det kan vara svårt att hitta en hyresbostad till ett skäligt pris och därför är det bra att överväga om du kunde fortsätta bo i din nuvarande bostad.

Fundera på varför du inte är nöjd med din nuvarande bostad Tänker du byta bostad eftersom du tycker att läget är dåligt, är du inte nöjd med hur lägenheten ser ut eller är det problem med relationerna till grannarna?

Fundera på under vilka förutsättningar du kunde tänka dig att fortsätta bo i din bostad. Vilka är fördelarna med din nuvarande bostad? Kanske uppväger ett något avlägset läge ett hem och en omgivning som annars är trivsamma.

Hyran är sen

Jag kan inte betala nästa hyra på förfallodagen, vad gör jag?

 • Betala på förfallodagen så mycket du kan av hyran. Också en liten summa som du har betalt berättar för din hyresvärd att du kommer att ta hand om saken.
 • Ta kontakt med din hyresvärd i tillräckligt god tid före förfallodagen: berätta om dina betalningssvårigheter och förhandla om en ny förfallodag eller betalningsplan.
 • Ibland är det möjligt att du betalar de följande månadernas hyra normalt och att du gör upp en betalningsplan för den hyra som blivit obetald, t.ex. för en period på fyra månader när du betalar av på den obetalda hyran förutom att du betalar den normala månadshyran.
 • Det är väldigt viktigt att du tar kontakt med din hyresvärd, på det sättet tryggar du ditt boende.

Vad är följden av obetald hyra? Obetald hyra

 • orsakar extra kostnader (avgifter för betalningsuppmaning, dröjsmålsräntor, rättegångskostnader)
 • kan leda till en stämningsansökan och behandling i rätten av hyresskuldsärende
 • kan leda till en vräkningsdom
 • medför en anteckning i kredituppgifterna

Anteckning i kredituppgifterna

En anteckning om kreditstörning kan vara ett hinder för att få en lägenhet, särskilt om du har en anteckning om obetalda hyror. Du kan kontrollera dina egna kredituppgifter på Suomen Asiakastieto Oy:s webbsidor: https://www.asiakastieto.fi/omatieto/fi

Ekonomi- och skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivningshjälp kan man få via Garantistiftelsen och ekonomi- och skuldrådgivningen vid Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå.

Garantistiftelsen

Garantistiftelsen är en nationell organisation inom den sociala sektorn. Vi stöder människorna så att de självständigt kan klara av att ta hand om sina ekonomiska ärenden i vardagen och sköta sina skulder. Vår service är avgiftsfri. Du kan ta kontakt med Garantistiftelsens Skuldlinje och Fråga om pengar-chatten när du har ekonomiska problem och vill diskutera din egen eller närståendes penning- och skuldsituation.

https://www.takuusaatio.fi/

Skuldlinjen 0800 9 8009

 

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrås ekonomi- och skuldrådgivning

Man kan boka tid per telefon på numret 029 56 61245 (Vasa, Karleby)

Adressen till ekonomi- och skuldrådgivningens ämbetspost är pohjanmaa.velkanevonta@oikeus.fi.

https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/keski-pohjanmaanjapohjanmaanoikeusaputoimisto/sv/index/takontakt.html#

Problem med grannarna

Ibland orsakar grannarna återkommande störningar, t.ex. oväsen, eller så uppstår det andra förtretliga situationer, bråk, trakasserier och konflikter. I sådana situationer kan du överväga om du kan diskutera saken direkt med din granne eller tillsammans med dina andra grannar. Du kan också vara i kontakt med disponenten.

Om grannarna har minderåriga barn och du är orolig över deras säkerhet kan du ta kontakt med polisen, socialjouren eller barnskyddsjouren.

Vräkning

Om det är allvarliga problem med ditt boende kan de leda till att boendet avslutas. Hyresvärden kan föra ärendet till tingsrätten, som ger hyresgästen en stämning.

Utsökningsmyndigheten meddelar ett datum för vräkningen och verkställer den.

Om datumet för vräkningen har meddelats, bör ärendet skötas med utsökningsmyndigheten. Utsökningsmyndigheten kan tillsammans med hyresvärden överväga om det är möjligt att ändra vräkningsdatumet om du har kännedom om en ny lägenhet och flytten ska ske inom de närmaste dagarna.

Om vräkningen inte ställs in och du inte har någon ny adress, ta kontakt med de sociala myndigheterna.