Ohita valikko

Rakentamisen lupakartat

Rakennuslupahakemuksen liitteeksi voidaan tarvita virallinen tonttikartta tai ympäristökartta. Tonttikartassa on esitetty kiinteistön tunnus, sijainti, rajapisteet, kaavamerkintöjä sekä pohjakartta, joka käsittää mm. korkeuskäyrät ja rakennukset. Tonttikartan sijaan voidaan käyttää lohkomistoimituksen tai muun kiinteistönmuodostustoimenpiteen yhteydessä laadittua karttaa, mikäli se on ajantasainen. Tonttikartan voi tilata kiinteistötoimesta ja siitä peritään hinnaston mukainen maksu.

Hinnasto

Maksulaji Hinta (€)
Rakennuslupaa varten laadittu kartta (MRL 131 §) 67
Kartan uusiminen tarkistuksineen 24
Rakennuslupaa tai poikkeamislupaa koskevaan hakemukseen liitettävä ympäristökartta (MRA 85 §) 12

Hinnat perustuvat teknisen lautakunnan päätökseen.

Kaikki taksat:

Rakentamisen lupakartoista perittävät maksut

Ota yhteyttä