Ohita valikko

Lupa-asiat ja hinnasto

Sekä rakentamiselle että purkamiselle on pääsääntöisesti haettava lupa. Lupa-asiat tulee hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen rakennus- tai korjausprojektin aloitusta. Lupa käsitellään yleensä 2–4 viikon kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut rakennusvalvontaan kaikki luvan käsittelyyn tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta, rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden sisällä. Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Rakennus- ja muista luvista laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Paperisten hakemusten käsittelystä peritään erillinen maksu.

 

 

Lupaa haetaan aina kirjallisesti ja ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta voit hakea lupaa useimpiin rakentamista koskeviin hankkeisiin, mm. rakennuslupaa, toimenpidelupaa, purkulupaa ja jatkoaikaa rakentamiselle. Sähköisen palvelun kautta voi olla yhteydessä suoraan lupavalmistelijoihin ennen luvan käsittelyä ja käsittelyn aikana.

Olemme siirtyneet sähköiseen arkistointiin vuoden 2020 alusta lähtien. Tästä syystä otamme vastaan vain PDF/A-muodossa olevia tiedostoja. Vuoden 2020 alusta lähtien sähköisesti jätettyyn lupahakemukseen ei enää tarvitse toimittaa paperisia kopioita pääpiirustuksista.

 

Lisätietoa luvan hakemiseen

 

  • Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö, yritys tai yhteisö.
  • Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai toimenpidelupa.
  • Eräisiin vähäisempiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupaa. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset rakennelmat, maalämpökaivot, aurinkopaneelit ja julkisivumuutokset. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 126 pykälässä.
  • Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan.
  • Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa.
  • Luvanvaraista on myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Lupakäsittelyssä punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä miten rakennukselta vaadittavat ominaisuudet muuttuvat.
  • Myös rakennus- ja toimenpidelupien voimassaolon jatkamiselle haetaan lupaa rakennusvalvonnasta.
  • LVI korjausrakentamisen luvanvaraisuus.

 

Vaasan kaupungin rakennusjärjestys

Hinnasto

Rakennus- ja muista luvista laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään skannausmaksu 1.1.2019 alkaen.

Sähköisen hakemuksen käyttöohje

Alla linkki sähköisen hakemuksen käyttöohjeeseen.

Muista jättää lupahakemus sisään kohdassa Luvan hakeminen. Perustettu tila ei vielä tarkoita sisään jätettyä hakemusta. Ennen hakemuksen lähettämistä tulee kaikki perustiedot olla täytettynä ja pakolliset asiakirjat liitettynä (liitteet pdf/A-muodossa). Oranssi huutomerkki tarkoittaa, että jokin pakolliseksi määritelty tieto puuttuu eikä hakemusta voi jättää. Täydennä puuttuva tieto ennen hakemuksen jättämistä.

Luvan jättämisen jälkeen on tärkeää olla aktiivinen asiointipalvelussa aina luvan saamiseen saakka sillä lisätieto- ja korjauspyynnöt lähetetään sähköisen asiointipalvelun kautta ja niihin nopeasti reagoiminen/korjaaminen on edellytys, että luvan käsittelyä voidaan jatkaa.

Sähköisen hakemuksen käyttöohje.

Yhteystiedot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupavalmistelijoiden puhelinpalveluajat ovat maanantaisin ja tiistaisin sekä torstaisin ja perjantaisin klo 9.30-11.00.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan aukioloajat

  • ma-pe 9-15

Rakennusvalvonnan postiosoite: Vaasan kaupunki / Rakennusvalvonta, PL 2, 65101 VAASA
Rakennusvalvonnan laskutusosoite: Vaasan kaupunki / Rakennusvalvonta, PL 129, 65101 VAASA

Paperipostia voi myös jättää teknisen viraston pääovien vieressä oikealla puolella ulkoseinässä sijaitsevaan rakennusvalvonnan postilaatikkoon.